JB Bedrijfshulpverlening

Adres:

Chrysantenstraat 41
Drunen , 5151 GD
Tel. 06 37304208

Website:

http://www.jb-bedrijfshulpverlening.nl/

Een werkgever moet, vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), voorzieningen treffen om onverwachte gebeurtenis het hoofd te kunnen bieden. Dit omvat de volgende taken:

  • eerste hulp bij ongevallen
  • het bestrijden van brand
  • evacuatie van werknemers in noodsituaties

Met ingang van 2007 is de regel dat 1 BHV-er per 50 werknemers aanwezig losgelaten. Men kijkt ook bij het vaststellen van het aantal BHV-ers naar hun deskundigheid. Er wordt rekening gehouden met:

  • de aard, grootte en ligging van het bedrijf
  • de aanwezige risico’s en de mogelijke ongevallen
  • het redelijkerwijs te verwachten aantal personen dat zich bij een ongeval niet zelfstandig in veiligheid kan brengen
  • de opkomsttijd en mogelijkheden van de brandweer en andere hulpinstanties

Met andere woorden welke risico’s lopen uw werknemers en wat houdt dat voor uw BHV-organisatie in. Het kan dus zo zijn dat een groot bedrijf (met weinig risico) met veel werknemers minder BHV-ers nodig heeft dat een klein bedrijf met veel risico. Dit wordt duidelijk als u een goede RI heeft laten uitvoeren. Elk bedrijf dient minimaal 1 BHV-er in dienst te hebben. Dit houdt voor de meeste bedrijven in dat zij 2 personen op laten leiden omdat er altijd iemand ziek kan worden of op vakantie kan zijn.