Kinderdagverblijf De Boerderij

Adres:

Wolput 81a
Vlijmen , 5251 CE
Tel. 073 - 518 43 65

Website:

http://www.kdvdeboerderij.nl/

Kinderdagverblijf De Boerderij te Vlijmen, Noord-Brabant, is een kleinschalige particuliere instelling voor kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. Wij zijn een erkende instantie en staan vermeld in het Kinderopvangregister van de Gemeente Heusden. Daarom is er een mogelijkheid gebruik te maken van de door het Rijk ingestelde vergoeding, de Kinderopvangtoeslag, zodat niet u alleen de kosten draagt voor professionele opvang van u kind(eren).

De Boerderij is een klein, huiselijk kinderdagverblijf en biedt ruimte aan één verticale groep. Dagelijks bestaat de groep op de Boerderij uit maximaal 12 kinderen in de leeftijden variërend van 10 weken tot 4 jaar. Voor zowel de groepsoudsten als groepsjongsten zal er een passend scala aan activiteiten worden verzorgd.

De groep wordt dagelijks begeleid door minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers, geassisteerd door een stagiaire of groepshulp die boventallig aanwezig is.

We hebben bewust gekozen voor een verticale groep. Dit heeft te maken met de positieve wisselwerking die jongere en oudere kinderen op elkaar hebben. Kinderen leren met elkaars behoeften en mogelijkheden rekening te houden. Een kind groeit in een verticale groep alle posities door; van jongste naar middelste en tenslotte die van oudste. Er is een gezamenlijke groepsruimte waarin een hoek afgeschermd is voor de jongsten. Bovendien hebben de kinderen die nog een dutje doen een bedje in de slaapkamer tot hun beschikking. De kindjes onder de 15 maanden in een eigen kamertje.

Ieder kind kan zich in eigen tempo ontwikkelen en doordat de verschillende leeftijden aanwezig zijn, valt een achterstand in ontwikkeling bij andere kinderen minder snel op bij andere kinderen, waardoor ze niet snel een buitenbeentje worden. De kinderen raken vertrouwd met elkaar, omdat de groepssamenstelling niet van week tot week wisselt. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in dezelfde groep wat vertrouwen geeft. Mocht er een vaste pedagogisch medewerker uitvallen, wordt getracht een voor de kinderen bekende vervangster te vinden.

Er zal gewerkt worden met de visie dat er interactie is tussen de leidster en de kinderen zodat deze zich veilig kunnen ontwikkelen. Dit zal ondersteund worden door thema’s uit diverse Vroeg Voorschoolse Programma’s zoals Peuterplein en Piramide.