Historisch Heusden: Het stationsemplacement van Vlijmen

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat het in deel 177 van Historisch Heusden over het stationsemplacement van Vlijmen. Na vele jaren discussie over de noodzaak van een spoorverbinding in de Langstraat en over het vaststellen van een traject kreeg het plan een definitief karakter met het aannemen van de Onteigeningswet per 17 juli 1880 voor de 46 kilometer lange spoorverbinding Zwaluwe-’s-Hertogenbosch.

Historisch Heusden: Coöperatieve stoomboterfabriek ‘De Vooruitgang” te Vlijmen

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat het in deel 173 van Historisch Heusden over Coöperatieve stoomboterfabriek ‘De Vooruitgang” te Vlijmen. De Echo van het Zuiden meldt op 16 januari 1910: ’Vlijmen. Woensdag wapperde van de boterfabriek aan de “De Vooruitgang” de nationale driekleur ten teeken dat de werkzaamheden in dit bedrijf waren begonnen en daarmede de fabriekmatige zuivelbereiding hare intrede in onze gemeente gedaan had.

Historisch Heusden: Veldnamen en Gemeente Herpt en Bern

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat het in deel 169 van Historisch Heusden over Veldnamen en Gemeente Herpt en Bern. Op 5 oktober 1978 presenteerde Herptenaar Christ van Herpt (1893-1984) zijn 353 pagina’s tellende boekwerk met de titel ‘Historische beschrijving van de gronden gelegen in de voormalige gemeente Herpt en Bern.‘ Zijn hoofdreden voor dit onderzoek was de ruilverkaveling Heusden-Vlijmen in de zestiger jaren.

Historisch Heusden: In 1935 met de tandemracefiets naar Rome

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat het in deel 165 van Historisch Heusden over In 1935 met de tandemracefiets naar Rome. De Drunenaren Frans Elshout (1912-1990) en Jan Dekkers (1913-1988), beide leiders van jeugdvereniging De Jonge Wacht, hebben in 1935 een tandemtocht naar Rome gemaakt. Naast het leveren een sportieve prestatie was een ontmoeting met Z. H. Paus Pius XI het doel van deze tocht.