Luchtkwaliteit: Overlast houtstook melden bij de gemeente Heusden

Via de onlangs vernieuwde website van de gemeente Heusden www.Heusden.nl ga je via “inwoners/bouwen&wonen/melding doen” en kom je terecht bij de term; “melding openbare ruimte”. Hier staat te lezen dat er vier 4 manieren zijn waarop je bij de gemeente een melding of een klacht kan indienen over een situatie die niet veilig is of wanneer je rond je huis overlast ervaart van bijvoorbeeld het stoken van hout.