Heusden Verbindt: Stop GOL en voorkom het faillissement van Heusden

Heusden Verbindt reageert met dit bericht op de onjuiste berichtgeving van DMP Heusden. Heusden Verbindt staat voor een open en transparante informatievoorziening naar de burger. DMP Heusden Claimt “Opwaardering Tuinbouwweg om verkeer uit de kern Vlijmen te weren”.  Deze claim is onjuist. Alle partijen in de gemeenteraad willen een Onderzoek naar de mogelijkheden om de tuinbouwweg te gebruiken voor een ontlasting van de Vijfhoevenlaan. 

DMP Heusden: Opwaardering Tuinbouwweg om verkeer uit kern Vlijmen verder te weren

Al eerder heeft de raad de Mobiliteitsvisie vastgesteld als eerste onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Heusden (GVVP). De ambities en speerpunten uit de Mobiliteitsvisie hebben de basis gevormd voor het Mobiliteitsplan. De projecten die in de komende tien jaar worden uitgevoerd zijn opgenomen in het derde en laatste onderdeel van het GVVP, namelijk het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GVVP 2022.

Regiogesprek Heusden bij D66 Heusden in Herpt

Het gebied van de gemeente Heusden, gelegen tussen het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen – een Natura 2000 gebied – en de rivier de Maas vereist extra aandacht en extra middelen om oude natuurwaarden te herstellen. Hoe noodzakelijke, ingrijpende maatregelen kunnen samengaan met een verbetering van depositie van de agrarische sector, is het hoofdonderwerp van dit Regiogesprek. D66 Heusden organiseert over dit onderwerp een bijeenkomst op donderdag 10 maart 2022, van 10 tot 12 uur.