Koningschieten bij St. Catharina Schuts Vlijmen

Foto: Catharina Vlijmen

Aanstaande zaterdag is het weer zo ver, eens in de drie jaar gaan de leden van de St. Catharina Schuts de strijd aan voor het koningschap. Een traditie die al meer dan 500 jaar bestaat en die nog steeds in ere wordt gehouden. Het is het voornaamste feest van het jaar.

Eeuwenlang hebben de schutters geschoten op een houtenvogel om de koningstitel. Tastbaar bewijs is de nog steeds in hun bezit zijne koningsvogel van 1504/05 en een reglement uit 1682 waarvan hier onder een citaat.

“Itam wanner (wanneer) de scuts broeders de papengaeij schiten dan soe sullen allen de scutsbroders daer tegenwordich moeten sijn ende soe wie daer niet en is met een  goet roer (geweer)  ende compereert die sal verburren  ider ker (keer) thien stuijvers tot profijt van de scuts”

Bij niet aanwezig zijn bij het koningschieten kon men rekenen op een boete zoals het reglement verteld.

Gelukskoning
Begin 20 eeuw veranderde de manier van koningschieten. De houtenvogel werd vervangen door de wip, wie de meeste punten schoot werd koning. In 1989 kwam hier een einde aan. Men vond dat het koningschap voor iedereen was en niet alleen voor de beste schutter en zo kwam dat jaar weer voor het eerst een houten vogel op de boom te staan, dit tot ieders tevredenheid. Jan van de Griend L.Z. werd de eerste gelukskoning. Kreeg de versierselen aangereikt en moest als tegenprestatie drie jaar zitting nemen in het bestuur. Sinds dat jaar werd er tijdens de kermiszaterdag om de 3 jaar om het koningschap geschoten op een houtenvogel.

Eerste vrouw
Komende zaterdag 24 september is het weer zover, de leden verzamelen bij zorgcentrum St. Janshof, waarna ze in optocht naar het gildeterrein lopen. Door loting zal de volgorde van het schieten bepaald worden. Wie het laatste stukje van de houtenvogel naar beneden haalt mag zich voor 3 jaar koning noemen. Drie jaar geleden was Coby van de Griendt de gelukkige, dankzij een wijziging in het regelement in 2018 mochten de vrouwen voortaan ook mee schieten voor het koningschap. Voorheen was dit alleen voor mannen bestemd.

Mocht u ook eens het koningschieten mee willen maken kom gerust eens langs op ons schietterrein “De Moerputten” aan de Moerputtenweg dan kunt u ook deze mooie traditie meemaken. De wedstrijd begint om 15.15 uur.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 4000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Cookieinstellingen