Basisschool De Dromenvanger en SBO Daltonschool zijn aan vervanging toe

Foto: Gemeente Heusden

Basisschool De Dromenvanger en SBO Daltonschool de Leilinde in Oudheusden zijn aan vervanging toe. De kwaliteit van het gebouw is slecht. Ook voldoet dit pand niet meer aan de onderwijsvisie van de schoolbesturen en de eisen van deze tijd.

Nieuwsbericht 10 september 2019
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de schoolbesturen en de gemeente, is een belangrijke mijlpaal bereikt. Het is een stap dichterbij om te komen tot een nieuw fris en duurzaam gebouw in Oudheusden voor basisschool De Dromenvanger en SBO Daltonschool de Leilinde.

Naast onderwijs komt er ook kinderopvang (Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal) in het nieuwe gebouw. Schoolbesturen en gemeente hebben hiervoor ook met Kinderopvang Mikz een intentieovereenkomst getekend.

Bouwheer
Samen bouwen schoolbesturen en gemeente een nieuw droomgebouw voor de kinderen van Oudheusden. Schoolbestuur stichting Scala neemt hiervoor het bouwheerschap op zich. Dit betekent dat zij de kar trekken en verantwoordelijk zijn voor het totale bouwproject. Dit doen ze in nauw overleg met de Willem van Oranje Scholengroep, Mikz en de gemeente. Het begint met het opstellen van een planning met daarin alle vervolgstappen, zoals het programma van eisen/keuze architect, het ontwerp (hoe gaat het gebouw eruit zien), de aanbesteding en de bouw. Er wordt dan ook onderzocht hoe tijdens de bouw de tijdelijke huisvesting van de scholen en de kinderopvang wordt geregeld. De gemeente betaalt het nieuwe gebouw. Over nieuwe mijlpalen in het bouwtraject informeren schoolbesturen en gemeente u gezamenlijk.

In onderstaande tekening kunt u een indicatie zien van de benodigde tijd die elke vervolgstap ongeveer kan duren.

Bron: Gemeente Heusden

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

Reacties

0