Raadsvergadering op HTR-TV

Foto: Ad Kraamer

HTR-TV zendt dinsdagavond 24 maart op ZIGGO kanaal 42, live vanaf 19.30 uur de gemeenteraadsvergadering uit. Door het coronavirus mag er geen publiek en pers aanwezig zijn. Via internet www.heusden.nl of www.htrmedia.nl kunt u het ook volgen.

Op dinsdag 24 maart 2020 vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een vergadering van de raad van de gemeente Heusden plaats. De vergadering start 19.30 uur.

Agenda De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Kredietvotering uitvoeringsfase GOL en voorbereidingskrediet mitigerende maatregelen
• Regio Noordoost Brabant: samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’, convenant regionale samenwerking 2021-2024 en  basisdocument samenwerkingsafspraken
• Economische Agenda Heusden 2020-2023 • Bestemmingsplan Heusden Buitengebied 4e herziening  De Hoeven 52-52a • Kadernota 2021 GGD HvB en Kaderbrief begroting 2021  RAV BMWN
• Verordening maatschappelijke ondersteuning en  jeugdhulp 2020
• Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Beleidsmatige en financiële kaders Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2021-2024
• Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven  WOII 2019
• Bestemmingsplan Tongerloostraat 16 Elshout
• Vervanging toplaag tennisbanen Sportpark De Hoge Heide • Benoeming fractieondersteuner

Kijk voor de agenda en de raadstukken op onze website:  www.heusden.nl onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

Reacties