Luchtkwaliteit. Wat gaat de Omgevingswet betekenen voor de luchtkwaliteit?

Foto: NMVH

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden is gestart met twee projecten: Luchtkwaliteit en Dorpsnatuur. In samenwerking met Heusden.Nieuws worden deze projecten uitgelicht en in deel 19 van Luchtkwaliteit. Wat gaat de Omgevingswet betekenen voor de luchtkwaliteit?

Per 1 januari van het komende jaar zal de Omgevingswet in werking treden. Het is een wet die tientallen aparte milieuwetten samenvoegt in één wet. Daarmee zou alles eenvoudiger en beter worden. Met invoering van deze wet zullen een aantal bevoegdheden van Den Haag naar Heusden verhuizen. In de toekomst zullen alle aspecten die te maken hebben met de huidige structuurplannen en bestemmingsplannen in een keer integraal worden afgewogen. Dat heeft positieve en negatieve gevolgen, het schept kansen maar ook risico’s. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) is er grote voorstander van om het onderwerp Luchtkwaliteit op te nemen in de Omgevingsvisie van de gemeente Heusden.

De omgevingsvisie is vergelijkbaar met de structuurvisie van nu, maar gaat verder dan alleen de beschrijving van de ‘traditionele’ fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie gaat ook in op de samenhang tussen o.a. ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Daarnaast krijgen onderwerpen als gezondheid en duurzaamheid een plek. De omgevingsvisie vervangt alle strategische beleidsinstrumenten die over de fysieke leefomgeving gaan, zoals bijvoorbeeld de woonvisie, het milieubeleidsplan, het strategische gedeelte van het waterplan, het verkeers- en vervoerplan, de structuurvisie en delen van het groenbeleidsplan.

De Omgevingswet geeft aan dat de gemeente duidelijk moet zijn over de manier waarop inwoners en initiatiefnemers betrokken worden bij plannen en hoe de gemeente omgaat met initiatieven en input uit de samenleving. Een voordeel is dat alle aspecten in een keer integraal worden afgewogen. Als het goed gaat, zou dat uiteindelijk een beter resultaat (compromis) op moeten leveren, omdat de discussie tijdens het proces plaatsvindt, en niet achteraf per onderdeel.

Nadelen zijn er ook, zo blijkt onder andere uit 25 jaar ervaring in Nieuw Zeeland, met een vergelijkbare Omgevingswet. Uit de ervaringen down under blijkt dat financiële korte termijn gevolgen vaak zwaarder wegen dan de minder in geld uit te drukken langere termijn effecten. Kaalkappen en volbouwen blijkt dan zwaarder te wegen dan de waarde van biodiversiteit, waterkwaliteit of luchtkwaliteit.

Een ander voordeel is dat de gemeente meer bevoegdheden krijgt. Dit geldt ook voor luchtkwaliteit. Doordat luchtkwaliteit wettelijk beperkt geregeld is, kunnen gemeentes weinig doen aan bijvoorbeeld overlast door houtstook. Door dit onderwerp op te nemen in de Omgevingswet, kunnen voor dit onderwerp betere afspraken op gemeentelijk niveau gemaakt worden.

In Heusden wonen drieduizend mensen die last hebben van longproblemen. Voor deze groet groep inwoners is het van groot belang dat overlast door slechte luchtkwaliteit zo klein mogelijk blijft. Daarom pleit de NMVH voor het opnemen van een paragraaf over luchtkwaliteit in de Heusdense Omgevingsvisie.

U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt.php. De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren. Ga voor meer informatie naar onze website http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.php

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Volg HeusdenNieuws ook via Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 2500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een mail

 

 

Cookieinstellingen