Steeds meer mensen kiezen voor orgaandonatie

Foto: Donorregister

Steeds meer mensen registeren zich als orgaandonor in het donorregister. Inmiddels heeft een kwart van de Nederlanders toestemming gegeven voor het gebruik van haar organen of weefsels na het overlijden.

Deze cijfers maakte het CBS onlangs bekend. Het gaat hierbij om Nederlanders van 12 jaar en ouder. Momenteel staan er nog ruim 1000 mensen op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie waarvan de meeste wachten op een nier. Per jaar overlijden er nog steeds circa 150 mensen terwijl ze wachten op een nieuw orgaan. Het is daarom hard nodig dat men zich blijft inschrijven als donor. Wanneer iemand alle organen kan doneren zoals het hart, de nieren, de longen, het lever, alvleesklier en de dunne darm kunnen hier al 8 levens mee worden gered. Gemiddeld doneert men 3 organen waar jaarlijks ongeveer 1200 mensen door in leven blijven.

Groeiende belangstelling voor lichaamsdonatie

Naast de groei in registraties in het donorregister, zijn er ook steeds meer mensen die hun lichaam willen doneren aan de wetenschap. Ondanks het feit dat academische centra hier niet actief voor werven, zijn er steeds meer ondernemingen die mensen informeren over de mogelijkheden rondom lichaamsdonatie ten behoeve van onderwijs en onderzoek.  Veel centra hebben nu zelfs een inschrijfstop voor onbepaalde tijd ingevoerd. Mensen kunnen nagaan bij verschillende anatomische instituten of het nog mogelijk is om het lichaam na overlijden te schenken. Indien dit kan, beoordelen specialisten uiteindelijk of het lichaam wordt geaccepteerd. Bij acceptatie wordt het lichaam direct meegenomen naar het ziekenhuis en niet teruggegeven aan de nabestaanden voor een crematie of begrafenis. Het is wel mogelijk om een speciale afscheidsbijeenkomst te regelen voor het lichaam gedoneerd wordt.

40% van de Nederlandse bevolking staat geregistreerd

In 2015 stond 40% van alle Nederlanders vanaf 12 jaar ingeschreven in het donorregister. Dit betekenend niet dat iedereen ook bereid is om zijn of haar organen te doneren. Via het donorformulier registreer je de keuze die je wil maken om wel of niet donor te worden.

Vooral 50 plussers bereid tot orgaandonatie

Met name mensen in de leeftijd van 45 tot en met 64 jaar zijn ingeschreven in het donorregister. Bijna 30% van deze leeftijdsgroep geeft ook toestemming voor orgaandonatie. Van de 12- tot 25-jarigen is dit 12% en onder de groep van 85-plussers blijkt het minste animo om organen te doneren. Ook blijken vrouwen in verhouding tot mannen meer bereid te zijn tot donatie. Zo geven bijna 2 miljoen vrouwen toestemming voor donatie tegenover 1,6 miljoen mannen.

De samenleving verandert en de drempel om organen te doneren is lang niet meer zo hoog als voorheen. De bereidheid neemt steeds meer toe. Men hoopt dat deze groei zich door blijft zetten. Zo kunnen steeds meer levens gered worden!