D66 Heusden wil meer ruimte voor bewonersinitiatieven

Foto: D66 Heusden

D66 Heusden pleit in haar verkiezingsprogramma voor een vruchtbare samenwerking tussen groepen mensen. De Democraten vinden het belangrijk dat gemeente en bewoners sámenwerken om zaken binnen Heusden te verbeteren.

De verhouding burger – gemeente is aan het veranderen. De burger wordt steeds mondiger, wil dingen wel of juist niet. Zoekt medestanders. En laat zich niet door een tegenwerkende gemeente van de wijs brengen.

Ook gemeentes veranderen. Hadden zij vroeger nog ‘de wijsheid in pacht’ en bepaalden zij wat er wel en niet moest gebeuren, steeds vaker ontbreken de kennis en de middelen om dingen tot stand te brengen.

De gemeente heeft de actieve inwoners hard nodig. En de actieve burger heeft belang bij een meewerkende gemeente. D66 Heusden juicht deze veranderende verhouding toe en wil de gemeente zo inrichten dat ze deze groepen van burgers ondersteunt en zaken helpt realiseren. In het belang van haar inwoners.

De nieuwe rol van de gemeente vraagt een andere benadering door ambtenaren en gemeentebestuurders. Helpen om iets mogelijk te maken is heel iets anders dan bepalen wat er gebeurt.

Deze werkwijze geeft de initiatief nemende inwoner veel meer ruimte om zelf vernieuwingen in gang te zetten. Onder de inwoners, bedrijven en instellingen zit enorm veel kennis en kunde. Meer dan een ambtenarenapparaat ooit kan bieden. Ambtenaren moeten zich richten op de ondersteuning van het beleid en de gemeenteraad op de legitimering van het beleid.

Heusden heeft een begin gemaakt met burgerparticipatie via ‘Buurt bestuurt’. Daarmee zijn de eerste voorzichtige stappen gezet. Er zijn goede initiatieven genomen door onder andere inwoners van Herpt en Haarsteeg. En in enkele wijken is de organisatie Buurt Bestuurt van start gegaan.

D66 vindt dat deze initiatieven alle ondersteuning vanuit de gemeente verdienen. En wij willen het voor meer wijken en buurten aantrekkelijk maken om te kiezen voor de aanpak van Buurt Bestuurt. Zo krijgt lokaal bestuur een echte democratische impuls.

 

 

Reacties

article
28669
D66 Heusden wil meer ruimte voor bewonersinitiatieven
D66 Heusden pleit in haar verkiezingsprogramma voor een vruchtbare samenwerking tussen groepen mensen. De Democraten
https://heusden.nieuws.nl/nieuws/20180311/d66-heusden-wil-meer-ruimte-bewonersinitiatieven/
2018-03-11T21:19:09+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/159/2018/03/11211833/Fractieleider-Han-Vonk-en-lijsttrekker-Aart-Jan-Gorter.jpg
Nieuws