Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk “Een memorabele Statiedag”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: Gilde Sint Joris

Het is 14 april 2018 rond 08.00 uur. De Gildebroeders verzamelen zich bij de plaatselijke uitbaterij Den Bork om van daaruit te vertrekken naar de woning van onze Koning, Richard van Dommelen.

Daar zullen we hem ophalen, na een kort informeel samen zijn en een hapje en een drankje genuttigd te hebben vertrekken we in optocht naar de  kerk waar een Gilde mis wordt gehouden, de voorganger in deze is Pastor David Lebrun die in zijn “preek” memoreert aan de tradities die voor een bestaand Gilde belangrijk zijn, daarbij niet uit het oog verliezend dat we als Gilde thans wel in een moderne zich steeds sneller voortlevende maatschappij leven. Tijdens de dienst werd door de hoofdman Eric-Jan van Eggelen stilgestaan bij het vijfenzestig jarig lidmaatschap van Gerard van Drunen. Gerard heeft zijn sporen binnen het Gilde verdient als standaardruiter en korte tijd ook als lid van de Overheid. Ook werd Bart Pullen gememoreerd hij was dit jaar zesenzestig jaar lid en er werd nog even stilgestaan bij zijn lidmaatschap van vorig jaar dat was voor hem toen vijfenzestig jaar, Bart heeft vele van onze vendeliers opgeleid, iets waar het Gilde hem nog steeds dankbaar voor is. Zowel aan Gerard als aan Bart werd een herinneringsspeld uitgereikt. Na de dienst ging het Gilde in een korte gang (Gildes gaan) direct door naar voren vernoemd etablissement om daar traditiegetrouw van de koffietafel gebruik te maken. Het was dit jaar voor het eerst dat onze Beschermvrouw Hanne van Aart, in haar functie bij ons aanschoof, ook de Gilde heer en de huidige Wethouder Blankers zaten als gast aan bij deze koffietafel. Hierna werd overgegaan naar de jaarvergadering. De Hoofdman hete ieder welkom en gaf aan dat het een drukke agenda is om de “vaart” er in te houden werden diverse agendapunten ingekort.

Een heel belangrijk punt was dit jaar het stemmen voor het aannemen van nieuwe leden. Het betrof dit jaar een bijzonder groot aantal immers tien potentiële leden hadden zich aangemeld waar onder maar liefst zeven vrouwen. Vorig jaar is op de Statie dag besloten dat iedereen zich bij het Gilde kon aansluiten ongeacht de woonplaats, geslacht of anderszins. Nadat de stemronden waren beëindigd, traditiegetrouw werd er gestemd met witte en bruine bonen, u begrijpt het al wit voor aanname, bruin voor afwijzing, bleken alle nieuw aangemelde toegelaten te kunnen worden. Dit was zoals gemeld in de koop van dit artikel een memorabel feit. De Hoofdman feliciteerde alle nieuwe leden en gaf hierbij te kennen dat menig ander Gilde mogelijk jaloers zou kunnen zijn op zo een grote aanwas.

Tevens werden er twee nieuwe bestuursleden gekozen alsook werd in deze vergadering bekend gesteld dat de Koning ook aan het Bestuur (De Overheid) zal worden toegevoegd dit overeenkomstig de oude statuten, vanaf nu bestaat De Overheid uit zeven personen. De Hoofdman gaf aan dat deze uitbreiding hard nodig is dit gehouden tegen het licht van de op handen zijnde organisatie van de Kringdag van de “Kring  Maasland 2019”. Hiervoor vragen wij u als lezer al vast in u uw agenda de dagen 28 t/m29 juni te noteren, het belooft een groots feest te worden, dit kan echter alleen slagen (mede) door uw aanwezigheid, in de komende maanden hierover meer.

 

Na de jaarvergadering vertrok het Gilde naar het Gildehuis aan de Meerdijk. Omwille van het drukke programma werd er dit jaar geen ronde door het dorp Nieuwkuijk gehouden. Bij aankomst op het Schutsterrein (Het Gilde wordt ook wel als Schuts aangeduid) was daar “ja” traditiegetrouw het Brabantse worstenbrood. Nadat een ieder zich hieraan tegoed had gedaan volgde het Koningsschieten. De koning droeg “zijn” zilver over aan de Hoofdman en ook weer volgens traditie  loste onze Gilde heer het eerste schot om de boom te “vrijen. Het koningsschieten, “ja het klinkt een beetje saai”, maar ik ook dit is volgens traditie een eens in de twee jaar terugkerend evenement.  Hier konden alle aangemelde Gildebroeders hun geluk beproeven om de fel begeerde titel “Koning” in de wacht te slepen. Er werd fanatiek en sportief gestreden om de koningsvogel naar “beneden” te halen.

Bij het 276e schot was het onze Gildebroeder Adwan de Pinth die het gelukte dit treffende schot te lossen. Hij mag nu “ook weer” volgens de tradities gedurende twee jaar de titel “Koning” voeren. Volgend jaar is het “Prinsschieten”. De nieuwbakken koning was zichtbaar gelukkig zijn gezin, ook allen Gildebroeder en Gildezusters, feliciteerden hem met deze titel.
Hierna werd er nog tot in de late uren gefeest. Deze dag was, mede namens de ons goed gestemde weergoden, voor nu een memorabele Statiedag, waarbij er zo als eerder gemeld wel tien leden mochten worden bijgeschreven, weinig Gilden die dat ons na kunnen doen. Nu op naar de Kringdag Maasland.

Een evenement wat dit jaar wordt gehouden in Udenhout en wordt georganiseerd door het Gilde Sint Joris Udenhout op 8 juli 2018 op het terrein van de Boomkwekerij Udenhout Schoorstraat /  Kuilpad in Udenhout. U als lezers bent van harte welkom.

Reacties

article
29674
Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk “Een memorabele Statiedag”
Het is 14 april 2018 rond 08.00 uur. De Gildebroeders verzamelen zich bij de plaatselijke
https://heusden.nieuws.nl/nieuws/20180416/29674/
2018-04-16T16:28:18+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/159/2018/04/16133631/Het-voltallig-Gilde-Statiedag-2018.jpg
Nieuws