Annulering activiteiten van Gilde St Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk

Foto: Gilde St Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk

De afgelopen dagen zijn we met zijn allen overstelpt door heel veel informatie over het Corona virus, de verspreiding ervan en de aanpak door de overheid. Het gilde heeft besloten om alle gildeactiviteiten zowel “thuis” als “buiten de deur” af te gelasten. Dit zal in ieder geval duren tot 6 april, of zoveel langer als door de overheid wordt aangegeven.

De maandelijkse Algemene Ledenvergadering van 26 maart is ook geannuleerd. Naast onze eigen gildeactiviteiten zijn er in de regio ook diverse afgelastingen zo ook de geplande Kringdag van Maasland op 31 mei in Nuland. Daarnaast heeft het bestuur zich gebogen over de vraag of de Statiedag doorgang kan vinden. Uiteindelijk is besloten, dat gezien de huidige ontwikkelingen het niet verantwoord en niet gewenst is om deze dag op 25 april door te laten gaan. Het bestuur heeft in dit geval een keuze moeten maken uit uitstellen of geheel annuleren. Vooralsnog heeft zij  gekozen voor uitstellen. Dat betekent dat het gilde, nadat  de beperkingen zijn opgeheven op zoek zal gaan naar een nieuwe datum.

De overwegingen die hierbij een rol hebben gespeeld zijn:

< Alle leden moeten veilig en zonder zorgen over hun gezondheid deel kunnen nemen aan de Statiedag.
< Op de Statiedag worden vaak belangrijke besluiten genomen en dat maakt dat wij kiezen voor uitstel in plaats van afstel.
< Dit jaar staat op deze dag Koningschieten op het programma. Het zou een  mogelijkheid kunnen zijn dat het gilde dit in de loop van het jaar kan/gaat organiseren. Ook is er een overweging geweest om het Koningschieten een jaar uit te stellen, dat is in de historie van het Gilde eerder gebeurd, de reden hiervoor is echter niet te achterhalen.
< “De Overheid” ofwel het bestuur van het gilde voelt zich verantwoordelijk voor de gezondheid van onze leden en wij willen het risico op besmetting, als gevolg van deelname aan activiteiten van ons gilde, tot een minimum beperken.

Wij vertrouwen er op dat u als lezers van dit stuk het besluit van het gilde begrijpt en hopen dat we snel de gelegenheid krijgen om een alternatieve datum vast te stellen. Dat zou namelijk betekenen dat wij ons weer vrij kunnen bewegen, zonder kans op besmetting met het Corona-virus. Wij als gilde vinden het spijtig dat wij tot dit besluit hebben moeten overgaan, maar in onze ogen gewoon niet anders.

Als alles weer in “rustiger vaarwater is gekomen” zie wij u graag weer als geïnteresseerden tegemoet op ons terrein aan de Meerdijk, nabij de Emmamolen in Nieuwkuijk, graag tot dan.

Namens het gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkiijk
ir.J.M.J.M. (Michel) Omtzigt
Public Relations & 1e Jonge Deken

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties