Historisch Heusden: Van heidevelden naar uitbreidingsplan ‘De Vliedberg’

Foto: Nico de Bont

In de gemeenteraadsvergadering van 31 maart 1952 wordt het uitbreidingsplan ‘De Vliedberg’ van de Provinciale Planologische Dienst aan de raad aangeboden. Ter nadere bestudering wordt dit plan in handen gesteld van een commissie, die verzocht wordt dit plan op korte termijn te bezien.

Het plan wordt door de ontwerpers ‘Vliedberg’ genoemd. “Maar in Vlijmen kijkt men op van deze naam, omdat die in Vlijmen nog nooit gehoord is. Hij heeft zijn oorsprong gevonden in het historische gebeuren van 1880, toen bij de grote overstroming velen hun toevlucht hebben gezocht op de Konijnenberg: met Vliedberg is dus de Konijnenberg bedoeld. Maar deze naam heeft iets kunstmatigs en schijnt niet zo goed te voldoen: mogelijk kan de heemkundekring hier een betere benaming voor vinden,” aldus een bericht in De Echo van het Zuiden.

Na de oorlog heeft het gemeentebestuur van Gemeente Vlijmen de zorg voor het bouwen van woningen vanwege de verwoesting van het centrum en vanwege de bevolkingsgroei. Allereerst worden er 87 noodwoningen in Vlijmen en Nieuwkuijk gebouwd. Vervolgens worden woningen en winkels gebouwd in het centrum en woningen in de Pastoor van Akenstraat, Meester van Houtstraat, Catharinastraat, Voorstraat, Mommersteeg en Mgr. Van Kesselstraat. Maar het is niet genoeg. Ook omdat de noodwoningen na ~10 jaar aan het eind van hun levensduur zullen zijn.

Het gemeentebestuur van Vlijmen laat een plan ontwerpen, “dat aan de toekomstige ontwikkeling van de gemeente gestalte geeft”. Ter voorbereiding van dit plan wordt een gedegen studie gemaakt van de sociaaleconomische- en de geografische structuur van de gemeente en van de waarneembare ontwikkelingstendensen, waaruit de behoeften ten aanzien van het wonen, het werken, het verkeer en de ontspanning kan worden afgeleid. Het resultaat van deze studie is een plan voor een nieuwe woonkern. Daar noch het dorp Vlijmen, noch de dorpen Nieuwkuijk en Haarsteeg hun landbouwgrond willen missen komt het vroegere heideveld met de namen Nieuwe -, Lage – , Midden – en Hoge Heide in aanmerking. Het gebied is gelegen ten oosten van de Nieuwkuijkse Wiel en ten zuiden van de spoorlijn ’s Hertogenbosch – Lage Zwaluwe, gunstig gelegen ten opzichte van Vlijmen en Nieuwkuijk. Het gaat om minder goede landbouwgrond, geschikt voor bebouwing en de verwachting is dat de percelen gemakkelijk te verwerven zijn voor ƒ0,60 per m².  En er kan een zelfstandige parochie worden gesticht!

Op 31 maart 1952 is het plan van de Provinciale Planologisch Dienst door B&W aan de gemeenteraad overhandigd. De ingestelde commissie geeft al na twee weken een positief advies. Er komen bij de gemeente een 10-tal bezwaarschriften binnen, maar door de Planologische Dienst worden die weerlegd. In de raadsvergadering van 7 november 1952 wordt het voorstel van B&W tot vaststelling van het uitbreidingsplan ‘Vliedberg’ voor 950 woningen goedgekeurd. Op 22 mei 1953 wordt het plan door Gedeputeerde Staten goedgekeurd en direct wordt door de Technische Dienst een begin gemaakt met de verdere uitwerking. Er komt een wegen- en rioleringplan, er moeten van ~70 eigenaren ~135 grondpercelen worden verworven, de openbare begraafplaats wordt geruimd en de woningbouw moet worden opgestart. Al op 6 mei 1955 vindt de aanbesteding plaats van een deelplan met 43 woningen en aannemer J. Hems uit Oostelbeers is met ƒ478.750,- de laagste inschrijver. Op 29 juli 1955 wordt door burgemeester J. van Hout de eerste steen gelegd en al op 20 september 1956 wordt de eerste woning van plan ‘De Vliedberg’ betrokken.

De tekst op de steen in de voorgevel van de woning Burgemeester Driessenstraat 42 luidt:

AANVANG BOUW VLIEDBERG
OOGSTMAAND 1955

BURGEMEESTER VAN HOUT
WETHOUDERS BERKELMANS en VAN SON
SECRETARIS ACHTEN
DIR. GEMEENTEWERKEN VAN GOOL
AANN. HEMS

De huizenbouw verloopt in een hoog tempo en daar horen ook de nodige voorzieningen¹ bij, zoals;
1960 Winkelcentrum met 8 winkels
1960 4-klassige RK ULO school en is per 1 augustus MAVO ‘De Bolster’ geworden.
1960 Café ‘De Vliedberg’ van J. van Buul
1960 Noodkerk in café ‘De Vliedberg’
1961 Kleuterschool en 2-klassige lagere school,
1962 Ingebruikname R.K. kerk
1963 Kantoor Boerenleenbank
1963 Openbare telefooncel
1963 Consecratie  R.K. kerk ‘Goddelijke Voorzienigheid’
1963 Prot. Chr. Lagere school  ‘Voetius’
1964 12-Klassige gemengd lagere school ‘’t Palet’ en kleuterschool
1964 ‘President Kennedybrug’
1965 Sportpark ‘De Hoge Heide’  ,
1965 Openbare bibliotheekleeszaal
1966 Hulppostkantoor
1966 Industrieterrein, ‘Nassaulaan-Noord’
1967 Sporthal ‘De Vliedberg’
1968 32 Bejaardenwoningen ‘De Bloemendaal’.
|1969 Verenigingsgebouw ‘De Regenboog’
1971 Gymzaal
1972 Wit-Gele Kruis gebouw,
1972 Buurthuis ‘De Mand’,

1976 ‘Burgemeester Schweitzertunnel’
en ook enkele bedrijven; 1949 Zaalberg Wollenstoffen, 1959 Hobbel Zaadhandel, 1960 Sleegers Vleeswaren, 1962 Determeier Confectieatelier, 1967 Koninklijke Sanders.

¹ Bron: Echo van het Zuiden

Aanvankelijk is het geen ‘gewilde’ buurt en wordt het als ‘onaantrekkelijk’ bestempeld. Maar omstreek 1975 is het met ~1300 woningen en ~5000 inwoners een aantrekkelijke eigentijdse woonwijk geworden.

Bart Beaard

De overzichtskaart uit het uitbreidingsplan ‘De Vliedberg”, waarop de ligging van de nieuwe wijk in grote lijnen is aangeduid. Collectie HKK Onsenoort

Meester Driessenstraat (Hoofdonderwijzer Openbare School Nieuwkuijk), de eerste straat met 43 woningen. Collectie Nico de Bont.

1963, R.K. Kerk ‘Goddelijke Voorzienigheid’. Collectie Nico de Bont

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

 

 

Reacties