Landschap & Natuur gemeente Heusden Deel 7

Fotograaf Ad Hartjes gaat voor Heusden.Nieuws de komende tijd op pad en laat zien via zijn camera hoe mooi Landschap & Natuur de gemeente Heusden wel niet heeft. In deel 7 aandacht voor het gebied Hooibroeken het cultuurlandschap tussen Oudheusden en de Elshoutse Zeedijk.

De Hooibroeken is een 275 hectare groot cultuurlandschap tussen Oudheusden en de Elshoutse Zeedijk. Het bestaat uit weilanden, populierenbos en een eendekooi (Ter Kwak). Samen met het Landgoed Pax, de Elshoutse Zeedijk en Wielen is het onderdeel van de Ecologische HoofdStructuur (EHS) van Nederland, en is het één van de natte natuurparels in Brabant.
Hooibroeken en Landgoed Pax zijn oude uiterwaarden van de Maas die vroeger zompige moerasgebieden waren. Ze liggen op zogenaamde komklei; een laag gelegen gebied op flinke afstand van de vroegere Maas. Bij overstromingen van die rivier bezonken hier de fijnste kleideeltjes. Landbouw bedrijven was hier moeilijk. Houtteelt en eendenkooien kwamen hier terecht. De houtteelt in De Hooibroeken bestond aanvankelijk uit wilgenteelt zoals in de Biesbosch.
Dit snelgroeiend productiehout kreeg tot aan de jaren dertig van de vorige eeuw de ruimte. Door de afnemende vraag naar griendhout volgde de overgeschakeling op populier.

In die tijd was er veel vraag naar populierhout voor de klompenmakerij. Die populierbosjes waren mono-culturen, met bomen die mooi recht en op korte afstand van elkaar aangeplant waren.
Een aanplant die erg gevoelig is voor ziektes, plagen en stormen. Maar bovenal bosjes die qua natuur door hun eentonigheid weinig interessant zijn.
Het lange ook weer rechte fietspad (Kooilaan) dat centraal door dit bos loopt, werd een halve eeuw geleden tijdens de ruilverkaveling aangelegd op de plek waar een lange rechte sloot met dito zijsloten lag. Daarvoor kon men alleen per boot de grienden (wilgencultuur) die hier toen lagen, bereiken.
Aan de Kooilaan staat een jachthuis dat in 1911 is gebouwd door de familie Verhoeven, die woonde aan de Waterpoort in de vesting Heusden. Het heet ′Huis Ter Kwak′, zo vernoemd naar de eendenkooi met dezelfde naam. Zij gebruikten het als zomerverblijf en jachthuis.
De vijver die er achter ligt, is waarschijnlijk als zwembad gebruikt. Na de familie Verhoeven heeft het huis diverse eigenaren gekend. De een na laatste was verzekeraar Amev, die het in 1994 verkocht aan Natuurmonumenten. Nu is het huis verhuurd aan de wildbeheereenheid Elshout.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

Reacties