Ommetje gemeente Heusden Deel 22

Elke zondag introduceren we  een Ommetje gemeente Heusden. In samenwerking met Ad Hartjes is er een route uitgezet van een aantal kilometers. Een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt dan weer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. Ommetje gemeente Heusden deel 22 is deze keer De Ham in Vlijmen

Naam: Ommetje De Ham
Parkeren: Vendreef –  Heidijk Vlijmen.
Lengte van de route: 2,5 km
Markante punten: De Ham, Vlijmens Ven, Moerputten.

 

Het Ommetje De Ham voort over bestaande dijkjes van het waterbergingsgebied Het Vlijmens Ven over een goed beloopbaar pad.

Vlijmens Ven
Vlijmens Ven is een natuurgebied ten zuiden van Vlijmen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is onderdeel van aan groter moerassig gebied waar ook De Moerputten en de Bossche Broek deel van uitmaken. Dit laaggelegen gebied werd vroeger gebruikt als overlaatgebied voor het water dat van de zuidelijk gelegen dekzandruggen afstroomde. Die functie heeft het gebied nu weer, om overstromingen in  ‘s-Hertogenbosch te voorkomen

De Ham
Op watersafari in het Vlijmens Ven. Wist je dat er in het Vlijmens Ven water van een uitzonderlijke kwaliteit opborrelt? Dat kwelwater vormt een bron van bijzonder leven in het gebied. Ontdek het tijdens een speciale excursie! Of ga zelf op pad.

Historie
Het gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek ligt ten zuiden van ‘s-Hertogenbosch, Vlijmen en Nieuwkuijk. De beekdalen van de Dommel, de Aa en de Broek- en Zandleij gaan hier over in het laagveengebied van de ‘Naad van Brabant’. Het gebied is moerassig en heeft veel sloten en kwelwater (grondwater dat aan de oppervlakte komt). Het deelgebied van het Bossche Broek grenst direct aan het stadscentrum van ’s-Hertogenbosch en is daardoor zeer populair onder wandelaars en fietsers. In het natuurgebied komen verschillende bijzondere kranswieren voor. In de Moerputten zijn verder beschermde plantengemeenschappen te vinden, zoals grote zeggenmoerassen, glanshaverhooilanden en blauwgrasland. Het hele Natura 2000-gebied is aangewezen als leefgebied voor twee soorten pimpernelblauwtjes, zeer zeldzame vlindersoorten. Dit is nu de enige locatie in Nederland waar het pimpernelblauwtje voorkomt.

Waterpeil en vermesting
Een onnatuurlijk waterpeil en de vermesting op agrarische gronden heeft negatieve effecten voor de natuur, onder meer in de Bijenweide, het leefgebied van het pimpernelblauwtje. In 2015 zijn in het Vlijmens Ven en de Moerputten twee projecten opgestart die gaan bijdragen aan het natuurherstel: Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo) en LIFE+-project ‘Blues in the Marshes’. Verder wordt de komende jaren de waterstructuur verbeterd. Op termijn wordt het waterpeil in Bossche Broek verhoogd, worden  nieuwe sloten aangelegd en worden aanwezige sloten verdiept en verbreed. Dit draagt onder meer bij aan de uitbreiding van de populatie beschermde grote modderkruipers. Tot slot gaan er enkele regels voor recreatie in het gebied veranderen.

Actuele informatie
De kades van het grote waterbergingsgebied HoWaBo, (https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/howabo/)  ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch zijn klaar. Het is het nieuwe wapen in de strijd tegen toekomstige hoge waterstanden en moet de stad beschermen tegen natte voeten. De kades vormen nieuwe lijnen in het landschap en daarbinnen worden akkers omgevormd tot blauwgraslanden. Toch is het niet de eerste keer dat de mens hier zijn sporen nalaat. Er zijn nog steeds veel historische bijzonderheden zichtbaar in het landschap en tijdens de excursie leer je ze te ‘lezen’.

De Moerputten
Ten westen van Den Bosch, tussen de Vlijmenseweg en de Deutersestraat, vindt men natuurgebied De Moerputten. De plek voor eindeloze wandelingen met prachtige uitzichten. Lopende over De Moerputtenbrug en waan je, je haast in het paradijs. Wat is er nu precies zo speciaal aan De Moerputten? Naast open water en moeras vind je er namelijk ook blauwgraslanden met buitengewoon fascinerende flora en fauna. Zo tref je er vlinders die bijna verdwenen waren. Het natuurgebied heeft ook nog een belangrijke functie. De Moerputten is namelijk een belangrijk onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen