Heusden Verbindt: Stop GOL en voorkom het faillissement van Heusden

Foto: Heusden Verbindt

Heusden Verbindt reageert met dit bericht op de onjuiste berichtgeving van DMP Heusden. Heusden Verbindt staat voor een open en transparante informatievoorziening naar de burger. DMP Heusden Claimt “Opwaardering Tuinbouwweg om verkeer uit de kern Vlijmen te weren”.  Deze claim is onjuist. Alle partijen in de gemeenteraad willen een Onderzoek naar de mogelijkheden om de tuinbouwweg te gebruiken voor een ontlasting van de Vijfhoevenlaan. 

Daarnaast valt uit het artikel op te maken dat er een “oplossing komt voor de Kennedy Brug” en “Vrachtverkeer wordt geweerd” uit Hedikhuizen. De lijst zou zelfs te lang zijn om op te noemen. Vervolgens is Centrumplan Vlijmen in de ijskast gezet om te kijken wat de gevolgen zijn.

Om te kijken wat de gevolgen zijn
DMP Heusden voert zowel GOL als het Mobiliteitsplan uit zonder te weten wat de gevolgen zijn. Zowel de DMPwethouder als DMP zelf hebben in de raad aangegeven, en we quoten “We weten niet wat de gevolgen van voor Verkeer en uitstoot in de woonwijken” (informatievergadering 2 feb 2022). Het klinkt ongeloofwaardig, maar het is wel waar. Er worden letterlijk 10-tallen miljoenen uitgegeven terwijl men niet weet wat de exacte gevolgen zijn. We weten wel dat de Veiligheid per direct afneemt. Het wordt zelfs gezien als een “groot risico”. Dit wordt ook bevestigd in November 2020 in een animatie van de DMP wethouder.

Claim “Tuinbouwweg route”
Vanaf begin jaren GOL tot grofweg 2016 is altijd gesproken over de Tuinbouwweg route. Deze is vaak onder de aandacht gebracht. U kunt dat ook vinden op https://verkeersplanvlijmen.nl/onze-ideeen/ waar al ruim een jaar het “Tuinbouwweg” concept al wordt genoemd. Diep triest is dat nu juist voor de Verkiezingen het nodig vindt om met “andermans veren” te pronken. Het was en is DMP zelf die lange tijd geleden de Tuinbouwweg route heeft getorpedeerd (2016). Dit concept kan alleen slagen als de OP- en Afritten bij Nieuwkuijk openblijven. Uit onderzoek blijkt dat met een gedeeltelijke Tuinbouwweg verbreding veel meer sluipverkeer zal ontstaan en een forse toename van Vrachtverkeer, met name naar de Westelijke gedeelte van de Tuinbouwweg. Een wegennet constructie is een totaaloplossing niet gefragmenteerd oplossen. Bovendien is allang rekening gehouden met deze route in de cijfers van GOL. DMP Doet voorkomen alsof dit de druk doet verminderen op de Vijfhoevenlaan en woonkernen. Dat is niet waar, hier op de GOL website vindt u de cijfers https://www.oostelijkelangstraat.nl/pip+mer+++verkeersmodel/Verkeersmodel/default.aspx

Het uitgangspunt van GOL is altijd al geweest dat de Tuinbouwweg een zgn. BUKO Erftoegangsweg zou zijn. Er is louter gewacht op de verkiezingen om dit te communiceren. Men is feitelijk veel te laat.

Bron youtube, film online 24 Feb.

(Vracht)Verkeer door de kernen
Op youtube is plotsklaps ook een animatie gemaakt van de Vijfhoevenlaan, wederom zonder aantallen, alleen het rooskleurig beeld. Wel wordt in het filmpje volstrekt helder een ook benoemd dat er veel meer verkeer door bijv. een Verdilaan zal gaan. Dit geld voor heel veel straten overigens, immers ook een Verdilaan ontvangt en geeft verkeer af. Des te opmerkelijker dat de Coalitie Partners om het hardst roepen “Verkeer uit de kernen”. Dat is domweg niet waar. GOL levert en ontvangt verkeer direct in de woonkernen van Vlijmen en in zekere mate ook in Drunen. In vrijwel elke woonkern zal het verkeer fors toenemen.

Vrachtverkeer
Volgens de cijfers van de gemeente komen er straks zo’n 600 vrachtwagens over de Kennedy brug per dag. De cijfers voor “Vijfhoevenlaan” ontbreken, men weet het niet. Maar de gedachte van ongeveer een gelijk aantal is niet raar. Dat zijn enorme aantallen waardoor er een “Noord- Zuid” verbinding gaat ontstaan tussen de Vijfhoevelaan en de Kennedybrug. Bovendien zijn er aanzienlijk meer Kilometers in de kernen. Immers, gerekend vanaf de Kennedy brug naar “de uitrit bij Jatapasu”. De verblijfsduur zal toenemen vanwege een groot 30Km gebied. De noord zuid verbinding zal per dag ongeveer 500 vrachtwagens verwerken en zo bleek onlangs zo’n 166 bussen. Nog los van de Duizenden auto’s die over deze “noord zuid” verbinding dwars door Vlijmen hun weg moeten zoeken.

Klimaat
Het aantal extra kilometers dat alleen al in Vlijmen gereden moet worden zal ongeveer 20 tot 30.000 km per week zijn. Gelijktijdig hebben de coalitiepartners (DMP, VVD, Gem. Belangen en Heusden Een) de mond vol van “klimaat” en “Schone Lucht”. Een quizvraag, hoeveel winmolens zijn er nodig om alleen al deze extra kilometers te neutraliseren?

Veiligheid en Leefbaarheid
Zoals al overduidelijk blijkt is zowel de Leefbaarheid en Veiligheid in het geding. Nog sterker de Coalitie met de DMP Wethouder voorop heeft geen idee van wat de gevolgen zijn. Op vragen van Heusden Transparant werd dit letterlijk geantwoord. https://heusdenverbindt.nl/news/dmp-wethouder-heeft-geen-idee-van-uitstoot-en-extra-kilometers-verkeer-in-de-kernen-maar-geeft-wel-miljoenen-uit/

GOL Kosten exploderen en leid tot het faillissement van Heusden
De coalitie lijkt blindelings uit te gaan van doorgaan GOL. Dit kan nog jaren op zich laten wachten. Bovendien zijn de kosten de laatste jaren geëxplodeerd. Zoals al in het onlangs verschenen artikel in het Brabantsdagblad is aangegeven zullen de kosten enorm hoog worden. Er zijn al vele miljoenen extra aan GOL gegeven voor de wachtgeldregelingen van de aannemende partij. Maar aannemelijk is dat er nog vele miljoenen bij moeten terwijl er nog geen schop de grond in is gegaan. Wat zijn de kosten en wat brengt het op? Nu dus weer een onderzoek naar een tuinbouwweg.

Wat kan er straks niet meer?
Op dit moment is er al ruim 30 miljoen voor rekening voor Heusden. Dat is alleen GOL! Alle aanpassingen aan de wegen in Heusden, Achterstallig onderhoud, mitigerende maatregelen zoals de Kennedy Brug die onherroepelijk zal leiden tot verschrikkelijke ongelukken, zijn hier niet in meegenomen. Dat GOL zal oplopen tot wel 40 miljoen is geen gekke gedachte de werkzaamheden ook zomaar oplopen tot 5 – 10 miljoen lijkt logisch. Hoe zit het dan met alle belofte van de verschillende partijen? Ter illustratie, afgelopen week is bevestigd dat binnen GOL voor Heusden 50 milj. Kuub water moet worden opgevangen, maar er is maar 1/3, 16 milj. Kuub opgenomen in GOL.

Wat dan wel?
Stop GOL en investeer in de leefbaarheid zoals achterstallig onderhoud, scholen, Sport en inderdaad reserveer een significant bedrag voor lokale verantwoordelijkheden zoals de wateropvang.  Doe alleen wat goed is voor Heusden.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 3500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

 

 

 

Cookieinstellingen