Nieuwe Blog van wethouder Thom Blankers

Foto: Gemeente Heusden

Wethouder Thom Blankers heeft een nieuwe blog geschreven voor alle inwoners van de gemeente Heusden, waarin hij vertelt over zijn werk als wethouder. Deze blog verschijnt op Heusden.Nieuws en de website van de gemeente Heusden. 

Thom Blankers houdt zich bezig met werk en inkomen, voorkomen van armoede, winkelgebieden en horeca, recreatie en toerisme, verkeer en de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast is hij wijkwethouder voor de vesting Heusden, Vlijmen-Vijfhoeven en het centrum van Drunen.

Beste Heusdenaren,

We vinden het belangrijk om inwoners, ondernemers of stichtingen en verenigingen te betrekken in de besluiten die we nemen. Dit doen we vaak en met een mooi woord heet dat participatie. Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad beleid daarover vast: ‘Gerichter participeren’. Dit beleid beschrijft of en wanneer we partijen kunnen betrekken bij besluitvorming. Is er keuzeruimte, tijd en veel impact? Dan kunnen we inwoners en ondernemers betrekken bij het nemen van besluiten. Is er geen tijd, maar wel keuzeruimte dan kunnen we peilen hoe mensen over een onderwerp denken. Bijvoorbeeld met enquêtes of als er iets meer tijd is het inwonerspanel. Is er weinig of geen keuzeruimte? Dan infomeren we de betrokken partijen gewoon. Want participatie alleen voor de bühne slaat nergens op.

De Vismarkt
Over participatie gesproken… we hebben onlangs misschien wel het grootste participatieproces van de afgelopen jaren afgerond. En wel in onze vestingstad Heusden. De Vismarkt is de centrale ontmoetingsplek in de vesting waar wonen, ondernemen en recreëren samenkomen. Samen met inwoners en ondernemers hebben we de toekomstige Vismarkt ontworpen. Daarvoor hebben zij een programma van wensen overhandigd. Met dit programma is vervolgens een definitief schetsontwerp gemaakt van de Vismarkt. Het ontwerp is een sfeervol en authentiek plein, waarbij de Visbank zijn verdiende rol krijgt als blikvanger. Wist u dat dit het enige volledig bewaard gebleven bouwwerk in Nederland is uit de tijd van de Bataafse Republiek (1795-1801)?

Er spelen allerlei belangen op de Vismarkt (en in de vesting). Met dit ontwerp hebben we volgens mij de juiste balans weten te vinden. Al weet ik ook dat we niet iedereen tevreden kunnen maken. We hebben een goed bekeken, gewogen en een breed gedragen beslissing kunnen nemen. Dit kon door de grote betrokkenheid van de Heusdenaren bij de Vismarkt en de vesting. Zo viel de relatief hoge respons op de online vragenlijst op vergeleken met andere gemeenten.

Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor schetsontwerp vast te stellen en het geld beschikbaar te stellen voor de verdere (technische) uitwerking en het voorbereiden van de aanbesteding van het plan. De planning is om in 2025 te starten met de uitvoering van de herinrichting van de Vismarkt.

Tegenstellingen
Er zijn onderwerpen waarvan we allemaal weten dat mensen het er niet over eens zijn. Dat kan en mag! Als gemeente proberen we iedereen inbreng te laten hebben en wegen alle inbreng ook. Maar zelfs het beste participatietraject kan mensen niet bij elkaar brengen als ze dat zelf niet willen. Allemaal op ons eigen standpunt blijven staan, brengt ons niet verder. Maar water bij de wijn doen kan heel lastig zijn. Dit maakt besluitvorming vaak traag. De oplossing? Ik heb hem niet. Maar nu weet u in ieder geval hoe ik het ervaar. Heeft u ideeën, tips of misschien zelfs wél dé oplossing… ik hoor het graag!

Hoe we ook over zaken denken, er samen over praten helpt altijd.

Samen voor Heusden!

Thom Blankers Wethouder inwonersparticipatie

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via 
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 5250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een 
mail

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen