Verbetering verkeersveiligheid oostelijk deel Tuinbouwweg

Foto: Gemeente Heusden

Op het stuk D’Oultremontweg-Tuinbouwweg is een vrijliggend fietspad aangelegd. Om ook de verkeersveiligheid voor het oostelijk deel (vanaf Abt van Engelenlaan tot de Voordijk) te verbeteren, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Daarbij heeft men gekeken naar onder andere het beste ontwerp qua verkeersveiligheid, oplossing voor de waterafvoer en wateropslag en behoud van zoveel mogelijk bomen. Hieruit is een voorkeursvariant naar voren gekomen.

Voorkeursvariant
In deze voorkeursvariant is opgenomen:

  • Een vrijliggend, in twee richtingen te berijden, fietspad aan de zuidzijde van de Tuinbouwweg, tussen de Abt van Engelenlaan en de Mommersteeg;
  • Verbreding van de Tuinbouwweg tussen de Abt van Engelenlaan en de Voordijk;
  • Een rotonde op de kruising Mommersteeg – Tuinbouwweg;
  • Behoud van zoveel mogelijk bomen.

Collegebesluit      
Op 14 mei is de voorkeursvariant aan het college voorgelegd. Het college heeft hiermee ingestemd. Het besluit en de bijbehorende stukken is hier te vinden en op de webpagina www.heusden.nl/fietspadtuinbouwwegoostelijkdeel  . Pas na akkoord van de gemeenteraad kan de voorkeursvariant verder worden uitgewerkt. De raad neemt hierover op 18 juni 2024 een beslissing.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 5200 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen