DMP Heusden: Opwaardering Tuinbouwweg om verkeer uit kern Vlijmen verder te weren

Foto: DMP Heusden

Al eerder heeft de raad de Mobiliteitsvisie vastgesteld als eerste onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Heusden (GVVP). De ambities en speerpunten uit de Mobiliteitsvisie hebben de basis gevormd voor het Mobiliteitsplan. De projecten die in de komende tien jaar worden uitgevoerd zijn opgenomen in het derde en laatste onderdeel van het GVVP, namelijk het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GVVP 2022.

Beiden onderwerpen stonden samen op de raadsagenda van 22 februari jongstleden en werden unaniem aangenomen. Zo ook de door DMP Heusden samen met de partij van Gestel- van Aart ingediende motie ‘Opwaardering Tuinbouwweg’ die uiteindelijk door alle partijen werd ondersteund.

In het uitvoeringsprogramma staan verschillende verkeersmaatregelen die de komende jaren genomen gaan worden. Zo worden verschillende straten van 50 km/h omgevormd naar 30 km/h, worden kruispunten aangepakt, routes naar scholen en sportvoorzieningen veiliger gemaakt, komt er een oplossing voor de Kennedybrug, wordt vrachtverkeer geweerd uit Hedikhuizen en ga zo maar door. De lijst is te lang om hier op te noemen. Tevens zal er ook in Vlijmen het nodige worden aangepakt, omdat door de GOL-maatregelen een hele andere verkeersstructuur ontstaat. De maatregelen voor een nieuwe verkeerscirculatie in het centrum van Vlijmen zijn echter voorlopig in de ijskast beland. Eerst het GOL maar eens uitvoeren en dan aan de hand van monitoring verder kijken wat de gevolgen zijn.

Wel is duidelijk dat een opwaardering van de Tuinbouwweg kan zorgen dat doorgaand verkeer straks minder snel zal kiezen om gebruik van de Vijfhoevenlaan te maken. Het verkeer wat naar het Geerprak, Haarsteeg en Herpt moet, wil je daar niet overheen laten rijden. Dat verkeer moet juist uit de kern en via een goede randweg om Vlijmen heen. Daarvoor moet de Tuinbouwweg gaan dienen, maar die moet dan wel een stuk aantrekkelijker worden. Verbreden en opknappen is één, en stuk veiliger is twee.

Het gaat om het gedeelte Tuinbouwweg tussen polderweg De Bellaard en de Abt van Engelenlaan. Delen van die weg zijn te smal, het wegdek en de bermen zijn op plekken slecht. Daarnaast is de weg onveilig voor fietsers, zeker als er meer auto’s over gaan rijden, waaronder ook vrachtverkeer. Verder moet goed worden gekeken naar de kruisingen van de Tuinbouwweg met onder meer de Mommersteeg, Priemsteeg en Geerpark. Op de vernieuwde Tuinbouwweg is 60 kilometer per uur de maximumsnelheid.

Een onderzoek dit jaar moet gaan uitwijzen wat er allemaal precies moet gebeuren en wat de kosten daarvan zijn. DMP Heusden gaf samen met de gehele gemeenteraad deze opdracht mee aan het college bij de vaststelling van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). Die haast is geboden om te zorgen dat de werkzaamheden eventueel gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden met onderdelen van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Lees hier de unanieme amendement Opwaardering Tuinbouwweg. 

Lees hier het artikel in Brabants Dagblad.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 3500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen