Coalitieakkoord in de gemeente Heusden

Foto: WGF

De politieke partijen DMP Heusden, Gemeentebelangen en VVD hebben een akkoord bereikt over een programma voor de komende vier jaar. Het programma heeft de titel ‘Heusden Nu en Straks’. In een extra raadsvergadering op 31 mei a.s. wordt dit programma aangeboden aan de gemeenteraad en worden de wethouders geïnstalleerd.

Beoogde wethouders zijn Martijn van Esch en Johan Meesters (beiden DMP Heusden), Peter van Steen en Jeroen van den Bosch (beiden Gemeentebelangen) en Thom Blankers (VVD).

Roep om meer dualisme
Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na een eerste ronde informatieve gesprekken met alle Heusdense politieke partijen, ging de voorkeur uit naar een coalitie van DMP Heusden, Gemeentebelangen en VVD. Dat levert een coalitie op van zestien zetels.
Vergeleken met eerdere bestuursperiodes in Heusden is dit een relatief kleine meerderheid. Deze uitkomst is mede ingegeven door de roep om meer dualisme binnen de gemeenteraad. Om invulling te kunnen geven aan de ambities, opgaven en uitdagingen op korte en lange termijn en de gemeente Heusden goed te kunnen besturen, hebben meerdere partijen een voorkeur voor vijf wethouders aangegeven.

Kijken naar nabije toekomst en de periode daarna
Onder leiding van formateur Martijn van Esch vonden er de afgelopen weken intensieve gesprekken plaats met de drie partijen om te komen tot een programma. Tijdens een extra raadsvergadering op 21 april 2022 is alle partijen in de Heusdense gemeenteraad gevraagd hun visie en input op het programma voor de komende vier jaar (en verder) te geven. Ook de jeugdburgemeesters en jeugdambassadeurs dachten mee over maatschappelijke vraagstukken en oplossingen. Oplossingen die duurzaam moeten zijn, vooral met het oog op toekomstige generaties. Bij het uitvoeren van het programma en bij overige besluitvorming kijken de partijen naar de nabije toekomst en de periode daarna.

Programma ‘Heusden Nu en Straks’
Met het programma 2022-2026 ‘Heusden Nu en Straks’ geven de partijen bestuurlijk richting voor de komende jaren. Tegelijkertijd is er voldoende ruimte voor nieuwe ideeën en nadere invulling. Het nieuwe college van B&W ziet uit naar een succesvolle samenwerking met inwoners, ondernemers, organisaties en gemeenteraad om van Heusden in al zijn facetten nog meer een thuis te maken.

Op dinsdag 31 mei a.s. wordt het programma aangeboden in een extra raadsvergadering. Tijdens deze vergadering worden ook de beoogde wethouders Martijn van Esch en Johan Meesters (beiden DMP Heusden), Peter van Steen en Jeroen van den Bosch (beiden Gemeentebelangen) en Thom Blankers (VVD) geïnstalleerd. In de week van 20 juni wordt een extra raadsbijeenkomst gepland waarbij raadsleden de gelegenheid krijgen om vragen te stellen en opmerkingen bij het programma te maken. Het programma wordt inhoudelijk besproken in de raadsvergadering van 12 juli a.s..

DMP Heusden bedankt als (in)formateur alle partijen, jeugdburgemeesters en jeugdambassadeurs voor hun inbreng en samenwerking.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 3750 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen