De toekomst van de bibliotheek

Foto: Google Streetview

Het college van Heusden heeft op 16 april 2019 een concept van de ‘Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden’ vastgesteld.

In verschillende bijeenkomsten met de raad, partners en inwoners is er gesproken over het toekomstig bibliotheekwerk in de gemeente Heusden. Alle verzamelde informatie heeft geleid tot het concept dat is vastgesteld door de raad. Het concept bevat drie kaders waarin de maatschappelijke meerwaarde is benoemd, de bibliotheek wordt uitgedaagd om het fijnmazige netwerk te gaan vormen en de organisatievorm een keuze is op basis van de eerste twee kaders. Deze koers moet leiden tot maximaal rendement van de bibliotheek voor onze inwoners voor de subsidie van circa € 900.000 die de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt aan de Bibliotheek.

Inspraak en voortgang
Wil je reageren op het concept van de ‘Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden’, dan kun je  tot 8 mei 2019 jouw zienswijze schriftelijk kenbaar maken  aan het college.

De zienswijze wordt meegenomen bij het opstellen van  de definitieve voorstellen.

Het concept van de Kadernotitie ligt van 17 april 2019 tot  8 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het concept van de Kadernotitie is raadpleegbaar via onze website www.heusden.nl/bibliotheek.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

Reacties