Windenergie in Heusden?

Foto: Energiek Heusden

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat verandert. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden willen we ons aandeel leveren.

Kadernotitie
Daarom gaan we (naast de visie op zonnevelden) het komend half jaar ook bepalen waar in onze gemeente windmolens kunnen komen en onder welke voorwaarden. Dit doen we samen met onze inwoners, duurzaamheidspartners en andere betrokkenen. We organiseren hiervoor een aantal bijeenkomsten waarin iedereen kan meedenken. We starten hier na de zomer mee.

Uitgangspunt is dat we ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame (wind- en zonne) energie en dat onze inwoners hier ook de vruchten van kunnen plukken. Het eindresultaat van dit proces is een kadernotitie Windenergie. Het is uiteindelijk aan de raad om dit vast te stellen.

Wil je meepraten? Klik hier om je aan te melden.

Meer informatie over duurzaamheid via www.heelheusdenduurzaam.nlĀ 

Bron: Gemeente Heusden

 

Reacties

0