Samenwerken aan het Land van ’t Oude Maasje

Foto: Gemeente Heusden

Het college omarmt het initiatief van Klimaatplein Heusden om samen met de gemeente de omgevingsvisie voor Het Land van ‘t Oude Maasje te maken.

Klimaatplein Heusden
Klimaatplein Heusden is een netwerkorganisatie en samenwerkingsverband van inwoners uit de verschillende kernen van de gemeente Heusden. Zij hebben elkaar gevonden in de uitdaging om invulling te geven aan de klimaatopgaven voor hun kernen. Denk aan energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Land van ’t Oude Maasje
Eén van de eerste projecten van Klimaatplein Heusden is het opstellen van een omgevingsvisie voor het noordelijk deel van de gemeente. Daarin liggen de kernen Hedikhuizen, Herpt, Oudheusden, vesting Heusden, Heesbeen en Doeveren, en het bijbehorende buitengebied. Dit gebied heet ook wel Het Land van ‘t Oude Maasje. De kernen gaan samen een plan opstellen voor het ruimtelijk inpassen van klimaatadaptatie, versterken van biodiversiteit en energietransitie. Met deze aanpak ‘van onderop’ worden klimaat- en energievraagstukken bespreekbaar gemaakt en de inwoners, ondernemers en organisaties gestimuleerd met oplossingen te komen. De ideeën worden samengevoegd tot een omgevingsvisie, waarin de samenhang tussen alle aspecten van de leefomgeving uitgewerkt is (ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed) en samen met de gemeente uitgevoerd. Op 24 mei heeft Klimaatplein Heusden dit initiatief gepresenteerd.

Klimaatplein Heusden en gemeente gaan in gesprek over de precieze samenwerking en gaan samen werken aan een gedeelde visie op de leefomgeving in Het Land van ’t Oude Maasje.

Wil je meedenken en meeschrijven aan de omgevingsvisie? Laat het dan weten via  [email protected].

Collegebesluit omgevingsvisie Land van ’t Oude Maasje

Bron: gemeente Heusden

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

Reacties

0