Visie op zonne-energie

Foto: Gemeente Heusden

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat verandert. Daarom moeten we omschakelen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind; dit wordt de energietransitie genoemd. Ook in Heusden willen we ons aandeel leveren.

Visie op zonne-energie via daken en velden
Steeds meer mensen investeren in zonne-energie, vaak met zonnepanelen op daken. We omarmen dat, want we vinden dat het opwekken van duurzame zonne-energie vooral daar moet gebeuren waar het nodig is. Dus eerder op daken en binnen of direct bij de dorpen en kernen, dan in het buitengebied. Maar er is meer nodig om Heel. Heusden. Duurzaam (energieneutraal) te krijgen. Zonnevelden kunnen daaraan bijdragen.

In een aantal bijeenkomsten hebben wij met onze duurzaamheidspartners uitgangspunten opgesteld onder welke voorwaarden een zonneveld mogelijk is (in zowel bewoond gebied als het buitengebied). Inwoners gaven waardevolle feedback op dit ontwerp en pleitten voor zorgvuldigheid en voorzichtigheid bij zonnevelden in het buitengebied. Het eindresultaat is een visie op zonne-energie waarmee op een gepaste manier ook zonnevelden hun bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen.

Ruimte voor initiatieven
In Heusden is ruimte voor zonnevelden als ze door of met de lokale samenleving worden ontwikkeld. Zonnevelden moeten namelijk niet alleen bijdragen aan de energietransitie, maar ook aan de lokale samenleving. Uitgangspunt is dus: we doen het met en voor elkaar. De eerste twee initiatieven voor zonnevelden zijn al in beeld: ‘Hedikhuizen Duurzaam’ en ‘Voormalige stortplaats Bakkersdam’. Daarmee kunnen we klein beginnen en ontdekken hoe we zonnevelden verstandig kunnen inzetten.

De visie is op 6 augustus in het collegebesproken. Het is uiteindelijk aan de raad om deze vast te stellen. Naar verwachting neemt de raad hierover een besluit op 17 september.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag via [email protected] U kunt ook telefonisch contact opnemen met John Burgs of Willem van de Ven via (073) 513 17 89.

Meer informatie
Hier vindt u het verslag van de drukbezochte informatieavond en de presentatie die gegeven is op 27 maart 2019:

Verslag informatieavond

Presentatie informatieavond

Ruimtelijk plan in procedure

Meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente via www.heelheusdenduurzaam.nl 

Bron: Gemeente Heusden

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

Reacties