Geheimhouding persoongegevens: Regel het digitaal!

Foto: Pixabay

In de basisregistratie personen (BRP) van gemeente Heusden zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen over adresgegevens, maar ook om bijvoorbeeld gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Jouw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) worden niet zomaar verstrekt aan anderen. Er zijn instanties die bepaalde gegevens automatisch krijgen voor het uitvoeren van hun wettelijke taken zoals de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank. Deze verstrekking van gegevens kun je niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven.

Soms vragen ook andere instanties of personen de gemeente om gegevens uit de basisregistratie. Als je niet wilt dat de gemeente Heusden jouw persoonsgegevens zonder je toestemming aan deze instellingen of personen verstrekt, dan kun je een verzoek tot geheimhouding indienen.

Aanvraag
Als je ingeschreven staat bij de gemeente Heusden kun je een verzoek tot geheimhouding van je persoonsgegevens indienen. Dit kun je voortaan digitaal aanvragen op www.heusden.nl. Hiervoor heb je wel DigiD nodig!

Geldigheid
De geheimhouding blijft altijd gelden, ook als je verhuist naar een andere gemeente. Je kunt alleen zelf de geheimhouding intrekken. Na verwerking van de geheimhouding in de Basisregistratie Personen ontvang je van ons een bevestiging.

Recht op inzage
Wil je weten aan wie het afgelopen jaar gegevens zijn verstrekt, dan kun je dit schriftelijk opvragen bij het cluster Burgerzaken. Bij dit verzoek moet je een kopie van je legitimatiebewijs voegen. Binnen vier weken krijg je het overzicht thuis gestuurd.

Aan een verzoek van geheimhouding of recht op inzage zijn geen kosten verbonden. Het is belangrijk dat je gegevens in de Basisregistratie Personen juist en actueel zijn. Twijfel je daaraan? Neem dan contact op met het cluster Burgerzaken van gemeente Heusden.

Bron: Gemeente Heusden

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties