Informatiebijeenkomst ontwerp kadernotitie op dinsdag 14 januari

Foto: Energiek Heusden

Heusden wil ook een aandeel leveren in het omschakelen naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, om bij te dragen aan minder CO2-uitstoot. Een visie op zonnevelden is er al en nu ligt er een ontwerp Kadernotitie windenergie.

Hierin wordt in beschreven welke mogelijkheden er zijn voor windenergie en onder welke voorwaarden. Samen met deinwoners, duurzaamheidspartners en andere betrokkenen zijn tijdens een aantal bijeenkomsten uitgangspunten voor deze kadernotitie verzameld.

Laat je mening horen
Daarom is er op dinsdag 14 januari 2020 voor inwoners en belangstellenden een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis, Julianastraat 34 in Vlijmen. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Tijdens deze avond wordt er graag het gesprek aan gegan om inzichten, op- en/of aanmerkingen op te halen. Je kunt de ontwerp Kadernotitie windenergie met ingang van 9 januari 2020 gedurende vier weken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen en reageren via www.heusden.nl.

Vervolg
De reacties van inwoners nemen we mee in de uiteindelijke kadernotitie die op 24 maart 2020 voor besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Nadat de kadernotitie is vastgesteld, geeft het een afwegingskader met eisen voor de manier waarop windturbines in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd. Ook kunnen dan initiatieven voor windturbines beoordeeld worden.

Relatie met Regionale Energie en KlimaatStrategie (REKS)
Onderdeel van het klimaatakkoord van het Rijk (28 juni 2019) is dat elke regio in Nederland een RES op gaat stellen. Elke regio is daar druk mee bezig. Heusden is ingedeeld in de regio Hart van Brabant, die aan de RES de K van Klimaat heeft toegevoegd: de REKS.

Wil je meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente? Lees dan snel verder op www.heelheusdenduurzaam.nl

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties