Raadsvergadering te volgen via livestream

Foto: Pixabay

Op woensdag 1 juli en dinsdag 7 juli 2020 vergadert de raad van de gemeente Heusden. De raadsvergaderingen zijn te volgen via de livestream op deze website.

Agenda woensdag 1 juli 2020, Aanvang: 19.00 uur

De raad besluit over de volgende onderwerpen:

 • Jaarstukken 2019
 • Eerste bestuursrapportage 2020
 • Voorjaarsnota 2020
 • Jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021 e.v. Baanbrekers

> Spreekrecht, agenda en de raadstukken.

Agenda dinsdag 7 juli, aanvang: 19.30 uur. De raad besluit over de volgende onderwerpen:

 • Initiatiefvoorstel DMP Heusden Bouwen naar behoefte
 • Rekenkamerrapport Vervolgonderzoek Sociaal Domein
 • Jaarstukken 2019, kaderbrief en ontwerpbegroting 2021 Hart van Brabant
 • Herijking begroting regio Hart van Brabant 2020
 • Jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant
 • Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 GGD Hart voor Brabant
 • Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 RAV
 • Bestemmingsplan Ambrosiushof 1 Haarsteeg
 • Bestemmingsplan Bosscheweg 85 Drunen
 • Benoeming fractieondersteuners

Spreekrecht,  agenda en de raadstukken.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

Reacties