Raadsvergadering live te volgen

Foto: Pixabay

Op dinsdag 7 juli 2020 vergadert de raad van de gemeente Heusden. De raadsvergadering is te volgen via de livestream op www.heusden.nl. Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken meer info op de website www.heusden.nl. onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’.

Agenda dinsdag 7 juli – 19.30 uur
Op de agenda staan onder meer

Initiatiefvoorstel DMP Heusden, Bouwen naar behoefte;, Rekenkamerrapport Vervolgonderzoek
Sociaal Domein; Jaarstukken 2019, Kaderbrief en ontwerpbegroting 2021 Hart van Brabant; Herijking begroting regio Hart van
Brabant 2020; Jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant;
Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 GGD Hart voor Brabant;
Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 RAV;
Bestemmingsplan Ambrosiushof 1 Haarsteeg; Bestemmingsplan Bosscheweg 85 Drunen;
Benoeming fractieondersteuners

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties