Ontwerpbeleid huisvesting arbeidsmigranten

Foto: Pixabay

Het college van Heusden maakt bekend dat het op 7 juli 2020 heeft ingestemd met het ontwerpbeleid ‘Huisvesting arbeidsmigranten 2020 gemeente Heusden’ en heeft besloten hierop inspraak te verlenen.

Er is behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Doelstellingen van de gemeente hierbij zijn:

  • Voorzien in goede, gespreide en voldoende huisvesting voor de toenemende groep arbeidsmigranten op korte afstand van het werk;
  • Waarborgen van een goed woon- en leefklimaat voor zowel inwoners als arbeidsmigranten.

Het ontwerpbeleid is opgesteld om deze doelstelling te bereiken. Er wordt onder nadere voorwaarden ruimte geboden voor kleinschalige huisvesting in de bestaande woonomgeving, huisvesting op het terrein van de agrarische werkgever en geconcentreerde huisvesting.

Inzage
Het ontwerp beleid huisvesting arbeidsmigranten ligt met ingang van 20 augustus gedurende zes weken ter inzage. Je kunt dit tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie is raadpleegbaar hier raadpleegbaar:
Ontwerpbeleid huisvesting arbeidsmigranten.

Inspraakreactie
Gedurende de bovengenoemde termijn kun je een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke inspraakreactie stuur je per post naar het college van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online. Dat kan door in te loggen met DigiD of met Eherkenning. Graag bij je schriftelijke reactie zaaknummer 1013080 vermelden. Wil je mondeling reageren of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Ardjan Stegehuis of Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 9 september a.s. om 19.30 uur vindt voor geïnteresseerden in het gemeentehuis in Vlijmen een informatieavond plaats. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming en de inhoud van het ontwerpbeleid en worden eventuele vragen beantwoord. In verband met Corona-maatregelen is voorafgaande aanmelding voor deze avond verplicht. Je kunt je tot uiterlijk maandag 7 september aanmelden.

Aanmelden voor informatiebijeenkomst Ontwerpbeleid arbeidsmigranten

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

Reacties