Bijeenkomsten Ontwerpbeleid huisvesting arbeidsmigranten op woensdag 23 september

Foto: Heusden Nieuws

Het college heeft op 7 juli jl. ingestemd met het ontwerpbeleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente. Met het beleid wil het college voorzien in goede, gespreide en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten op korte afstand van het werk en tegelijkertijd zorgen dat een goed woon- en leefklimaat voor zowel inwoners als arbeidsmigranten gewaarborgd blijft.

Het is daarbij de bedoeling dat er onder voorwaarden ruimte geboden wordt voor kleinschalige huisvesting in de bestaande woonomgeving, huisvesting op het terrein van de agrarische werkgever en voor geconcentreerde huisvesting.

Inzage
Het ontwerpbeleid ligt sinds 20 augustus gedurende zes weken ter inzage. Op woensdag 9 september vond er in het gemeentehuis in Vlijmen een informatiebijeenkomst over dit onderwerp plaats. Op woensdag 23 september vindt nog eenzelfde bijeenkomst plaats, omdat de bijeenkomst van 9 september vol was.  In verband met corona is het aantal aanwezigen beperkt in de vergaderzaal. Aanmelden kan nog; er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar.

Wil je geïnformeerd worden over het ontwerpbeleid huisvesting arbeidsmigranten, dan kun je hieronder aanmelden voor de bijeenkomst op woensdag 23 september in het gemeentehuis in Vlijmen.

Ontwerpbeleid huisvesting arbeidsmigranten
Aanmelden informatiebijeenkomst

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties