Veel agendapunten op raadsvergadering

Foto: Gemeente Heusden

Op dinsdag 15 december 2020 vergadert de raad van de gemeente Heusden. De raadsvergadering start om 19.30 uur. met o.a. de grondprijzen in 2021, tijdelijke huisvesting van basisscholen in Oudheusden, verduurzaming van Die Heygrave, huisvesting arbeidsmigranten en ook de nieuwe jeugdburgemeesters worden voorgesteld aan de gemeenteraad, waarna zij officieel de ambtsketen overhandigd krijgen!

De vergadering is te volgen via de livestream op www.heusden.nl

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Tijdelijke huisvesting BS De Dromenvanger en SBO De Leilinde Oudheusden
• Tweede Bestuursrapportage 2020
• Verduurzaming Die Heygrave – aanvullend krediet
• Bestemmingsplan Onsenoortsestraat eo Nieuwkuijk
• Nota Ontwerp beleid huisvesting arbeidsmigranten
• Afwikkeling voorgaande jaren en toekomstvisie De Voorste Venne
• Uitwerking Kadernotitie Bibliotheekwerk Gemeente Heusden
• Lokale Educatieve Agenda
• Legesverordening 2021 c.a.
• Zienswijzeverzoek deelname werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s
• Bestemmingsplan Kapelstraat 46-48 Elshout
• Bestemmingsplan Steenweg 7A Oudheusden
• Grondprijzen 2021
• Uitgangspunten Grondexploitaties 2021
• Exploitatieplan Geerpark 7e herziening
• Aanbesteding accountantsdiensten 2021-2024
• Benoeming plaatsvervangend griffier

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen wij je naar de website www.heusden.nl. onder ‘organisatie & bestuur’ / ‘vergaderingen’.

Reacties