Mobiliteitsplan: tweede fase van Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

Foto: Gemeente Heusden

Een prettige en veilige leefomgeving, waar jongeren zonder gevaar naar sportclub en school fietsen en oudere mensen met gemak gebruik maken van het openbaar vervoer. Met begrijpelijke verkeerssituaties en een goed onderhouden en kwalitatief robuuste infrastructuur. Deze en andere speerpunten op gebied van verkeer zijn uitgewerkt in het Mobiliteitsplan.

Dit plan is de tweede stap op weg naar een  Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Een plan dat tot stand is gekomen dankzij waardevolle inbreng van inwoners en belangengroepen.

Hierin schetsen we het toekomstbeeld van hoe onze gemeente er in 2030 uit ziet op het gebied van mobiliteit: een omgeving die helpt om in beweging te blijven zodat mensen langer gezond en vitaal blijven. Een groene en duurzame omgeving die goed en veilig te bereiken is en waar mensen ontspanning vinden. Ruimte voor ondernemerschap door het beter bereikbaar maken van bedrijventerreinen met de fiets en openbaar vervoer.

Verkeer Centrum Vlijmen
Belangrijk concreet onderdeel van het Mobiliteitsplan/GVVP is de voorgenomen nieuwe verkeerssituatie in en rond het centrum van Vlijmen. Als de op- en afrit van en naar de A59 verdwijnt, zal doorgaand verkeer niet meer door het centrum gaan. Hiervoor moet Raad van State eerst nog groen licht geven voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Ook over de verkeersituatie in het centrum van Vlijmen gaven inwoners vorig jaar hun mening. Het resultaat is deze voorgenomen verkeerssituatie:

  • Nieuwe locatie op- en afrit 43 (onderdeel GOL)
  • Nieuwe parallelweg en rotonde zuidzijde A59 (onderdeel GOL)
  • Snelfietsroute Waalwijk – ’s-Hertogenbosch (onderdeel GOL)
  • Eénrichtingsverkeer in St. Catharinastraat, De Akker (Oost) en de Karrestraat
  • Eénrichtingsverkeer in de Vlaemsche Hoeve tussen Wolput en Burgemeester Hoefnagelstraat
  • Verplichte rijrichting linksaf vanuit Vlaemsche Hoeve naar de Wolput
  • Inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer Oliemaat

Meer informatie en reageren
Het college heeft op 2 februari 2021 ingestemd met het concept Mobiliteitsplan. Het concept Mobiliteitsplan – inclusief Variantenstudie verkeer centrum Vlijmen – ligt met ingang van 10 februari gedurende 6 weken (t/m 24 maart 2021) ter inzage in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie is hier raadpleegbaar:

Concept Mobiliteitsplan 
> Variantenstudie verkeer centrum Vlijmen

Online informatiesessie op donderdag 25 februari van 19.30 tot 21.00 uur 
Via www.heusden.nl/mobiliteit2040 kun je tijdens de inspraakperiode een online informatiesessie volgen waarin we een toelichting geven op het Mobiliteitsplan en het verkeersplan centrum Vlijmen. Je kunt die avond vanuit thuis ook je vragen over dit plan stellen via de chat. Heb je nu al vragen over het Mobiliteitsplan? Of heb je hulp nodig bij het online deelnemen aan deze avond? Neem dan contact met ons op via telefoon (073) 513 17 89. Of stuur een e-mail naar [email protected] en we helpen je graag verder.

Inspraakreactie indienen?
Belanghebbenden kunnen vanaf 10 februari t/m 24 maart 2021 een inspraakreactie indienen. Ook over de verkeerssituatie in het centrum van Vlijmen is gedurende deze periode nog inspraak mogelijk.

Vervolg
Vanaf 25 maart worden de inspraakreacties verwerkt in het Mobiliteitsplan. De keuzes in het Mobiliteitsplan kunnen deels niet los worden gezien van de realisatie van de GOL. Daarom zal het Mobiliteitsplan pas aan de gemeenteraad voorgelegd worden nadat de uitspraak van de Raad van State over GOL bekend is. Vooralsnog is de verwachting dat dit kan in de raadsvergadering van 18 mei 2021.

Lees verder: www.heusden.nl/mobiliteit2040

Reacties

Cookieinstellingen