Foto’s van de 15 onderscheidingen in de Orde van Oranje Nassau

Foto: Heusden Nieuws

Vijftien inwoners van de gemeente Heusden werden maandag telefonisch op de hoogte gesteld door burgemeester Willemijn van Hees van hun benoeming in de Orde van Oranje Nassau.  Zij zien hun vaak jarenlange inzet voor de samenleving beloond met een koninklijke onderscheiding.

Eric Jongmans mag zich voortaan zelfs Ridder noemen. Jo en Annie Gorter uit Drunen kregen beiden een lintje. Onderstaande met foto de vijftien onderscheidingen en dank aan de gemeente Heusden voor de foto’s

Henk Blinksma (72 jaar) uit Vlijmen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Henk Bliksma

Vele Vlijmenaren kennen Henk Blinksma als ‘Hendrik d’n Borre’ de voormalige ‘Burgemeester van Knotwilgendam’. Henk Blinksma is dan ook al meer dan 30 jaar als vrijwilliger betrokken bij het Vlijmens carnaval. Maar ook buiten de gemeente Heusden heeft Henk Blinksma zijn sporen meer dan  verdiend. Zo is hij al ruim 50 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Wilhelmina ’26 in Wijk en Aalburg, waar hij zich o.a. bezighoudt met de organisatie van de Feestweek, een spektakel dat bezoekers uit de gehele regio aantrekt.

Ton van Dort (73 jaar) uit Vlijmen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Ton van Dort

Ton van Dort is een ‘supervrijwilliger’ voor de maatschappij, maar zeker voor de ‘werkgevers’ voor wie hij als vrijwilliger actief is. Zowel bij sportacademie Van Gent in ’s-Hertogenbosch als bij de lokale politie is hij ruim 50 jaar actief als vrijwilliger. Na zijn pensionering heeft hij zijn vrijwilligerswerk bij de politie zelfs uitgebreid naar 20 uur per week.

 

 

Annemarie van Drunen-Brandts (67 jaar) uit Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Annemarie van Drunen-Brandts

Annemarie van Drunen-Brandts geeft al ruim 20 jaar in tal van organisaties blijk van haar maatschappelijke betrokkenheid. Haar inzet en energie richt zich daarbij op uiteenlopende terreinen: armoedebestrijding, jongeren, onderwijsproblematiek, gezondheid en welzijn. O.a. de OMO scholengroep De Langstraat, de Vincentiusvereniging, de Voedselbank en de Stichting Leergeld zijn maatschappelijke instellingen waarvoor zij zich inzet of heeft ingezet.

 

Lies van Eggelen-Geurds (71) uit Vlijmen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Lies van Eggelen-Geurds

Naast haar drukke baan in het basisonderwijs vulde Lies van Eggelen-Geurds haar vrije tijd met heel veel vrijwilligerswerk voor de parochie. Na haar pensionering heeft zij haar werkzaamheden voor de parochie geïntensiveerd door – naast het vrijwilligerswerk dat zij al deed – bestuursverantwoordelijkheid op zich te nemen en zich ook te gaan inzetten voor de Vincentiusvereniging en de Stichting Vriendenkring van Father Jesudoss.

 

 

Jo Gorter en (78) en Annie Gorter-Gevers (75 jaar) uit Drunen (beiden Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Annie Gorter-Gevers
Jo Gorter

Door persoonlijke omstandigheden is het echtpaar Gorter bekend geraakt met het werk van verenigingen die zich inzetten voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking en met een handicap. Hun persoonlijke ervaringen en alle hobbels die zij – als mindervalide en mantelzorger – hebben moeten nemen en vaak nog moeten nemen zijn voor Jo en Annie Gorter, vanuit een positieve instelling, een stimulans om zich in te zetten voor de Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch en voor de stichting Ontmoeten in Drunen.

 

Riek van Grinsven-van Bladel (81 jaar) uit Vlijmen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Riek van Grinsven-van Bladel

Hoewel zij zelf inmiddels tot de doelgroep van de Zonnebloem zou kunnen behoren, is mevrouw Riek Van Grinsven geen ‘gast’. Integendeel zelfs; zij is al meer dan 40 jaar een zeer betrokken en actieve vrijwilligster van de Zonnebloem, afdeling Vlijmen-dorp. Naast dit mooie vrijwilligerswerk is mevrouw Van Grinsven ook bijna 20 jaar vrijwilligster in het woonzorgcentrum St. Janshof in Vlijmen geweest.

 

Eric Jongmans (66 jaar) uit Drunen (Ridder in de orde van Oranje-Nassau)

Eric Jongmans

Eric Jongmans is, zoals hij dat zelf zegt, trots op het ambtenaarschap. Dat heeft hij op een uitzonderlijke wijze gedaan in zijn functies bij gemeenten en waterschappen. Onder zijn leiding als gemeentesecretaris werd Heusden, zijn toenmalige werkkring, in 2002 een van de eerste organisaties in Nederland die hoog innovatief ging functioneren. Heusden was een lange periode trendsetter! Dit werk zette hij voort bij het Waterschap Rivierenland. Ook Waterschap Hollandse Delta profiteerde van zijn rijke ervaring en  kwaliteiten als verbinder en hervormer. Daarnaast was Eric Jongmans dagelijks bestuurslid van het A&O Fonds Waterschappen en ruim 10 jaar voorzitter van het Centrum voor de Kunsten ‘de Aleph’ in Drunen.

 

Hans Marti (72 jaar) uit Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Hans Marti

Hans Marti is een vrijwilliger pur sang. Al op jonge leeftijd is hij sportvrijwilliger bij volleybalvereniging Quos Ego geworden. Hans had een missie: volleybal leuk en toegankelijk maken voor de jeugd! Zowel bij deze vereniging als later ook bij volleybalvereniging Avanti heeft hij dan ook een jeugdafdeling opgezet.Maar Hans Marti is niet alleen een sportman. Ook de Speel-o-theek en Natuurmonumenten hebben hem leren kennen als een bevlogen vrijwilliger voor wie ‘bijna goed’ absoluut niet voldoende is.

 

Bert Meijs (74 jaar) uit Nieuwkuijk (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Bert Meijs

Al sinds de 80-er jaren van de vorige eeuw heeft Bert Meijs mensen ‘meegenomen’ in zijn hobby en hen gestimuleerd tot het beoefenen van de wielersport. Hij heeft zelf een fietstoerclub opgericht en heeft bestuursverantwoordelijkheid op zich genomen bij de KNWU en NTFU Wielerbond. Daarnaast heeft hij zich een tiental jaren zeer actief ingezet om met het fietsen sponsorgelden bijeen te brengen voor het goede doel.
Vanaf de 90-er jaren is hij zich gaan inzetten bij de Heemkundekring Onsenoort en documenteert hij de geschiedenis van het heemgebied in artikelen en boeken. Een (vrijwilligers) activiteit die hij tot op de dag van vandaag doet.

 

Frans van Nieuwburg (74 jaar) uit Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Frans van Nieuwburg

Frans van Nieuwburg is een bekende verschijning in Drunen. Dit komt mede door zijn grote betrokkenheid bij het maatschappelijke leven van dit kerkdorp. Maatschappelijke organisaties  als DAK, Zonnebloem, Cultuurtoren Honsoirde hebben hem dan ook weten te vinden voor diverse (bestuurs)functies. De voorkeur van Frans gaat daarbij uit naar “de centjes”. Het is een man die graag de financiën op orde heeft en in de gaten houdt! Maar ook het niet bestuurlijke vrijwilligerswerk voor de Hunenhof en de Stichting Kinderen voor Kenya doet hij op de hem typerende wijze: met flair en aandacht voor de medemens.

 

Richard Olree (51 jaar) uit Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Richard Olree

Vrijwilligers zijn de olie die de ‘machine van de samenleving’ draaiende houden. Richard Olree is zo’n vrijwilliger die door zijn maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor de maatschappij van grote waarde is. Als jonge vrijwilliger begonnen bij het jeugdvakantiewerk in Drunen is hij na 36 jaar nog altijd de kartrekker van dit onmisbare zomerevenement voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Maar ook andere verenigingen zoals Schaakvereniging Gambiet uit Drunen kennen hem als een betrouwbare vrijwilliger met een brede interesse die zijn passie graag met anderen deelt en daar ook veel vrije tijd en energie in steekt.

 

Dré van der Sanden (73 jaar) uit Elshout (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Dré van der Sanden

Zoek je in Elshout iemand die ‘alles van de lokale muziek weet’, dan kom je uit bij Dré van der Sanden. Zelf was hij al op zeer jonge leeftijd lid van de Fanfare, waarna hij zich ook is gaan inzetten voor het bestuurs- en vrijwilligerswerk rondom (muziek)verenigingen in zijn woonplaats Elshout. En niets is hem daarbij teveel! Hij bedenkt, organiseert, regelt, voert uit, houdt de administratie bij en legt verantwoording af.
De Wiellander Muzikanten, De Raddraaiers, Elshouts Spektakel, Fanfare EMM hebben Dré van der Sanden leren kennen als een altijd positief meedenkend vrijwilliger bij hun vereniging.

 

Hans Swinkels (76 jaar) uit Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Hans Swinkels

Hans Swinkels is een inwoner van de gemeente Heusden die naast de zware mantelzorg-taak voor zijn kleinzoon ook graag voor anderen klaar staat. Dat kunnen hand- en spandiensten zijn, maar ook georganiseerde vrijwilligerstaken zoals bij de Zonnebloem, de  Drunense Taptoe, LTC Achter de Bogen en de Voedselbank. Het vrijwilligerswerk is voor Hans zeker niet vrijblijvend. Hij is zeer stipt in de toegezegde werkzaamheden en houdt de tijd die hij gereserveerd heeft ook beschikbaar voor de organisatie (voorbeeld Zonnebloem: chauffeuren, maar als er geen ritjes zijn, gaat hij wandelen met een gast).

Tamara Veldkamp (59 jaar) uit Vlijmen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Tamara Veldkamp

Tamara Veldkamp is een actieve, enthousiaste vrijwilliger die zich met name inzet voor het sportieve welzijn van de inwoners van de gemeente Heusden. Door haar niet aflatende energie, doorzettingsvermogen en met veel oog voor de medemens, weet zij anderen te stimuleren en tot prestaties te brengen. Tamara Veldkamp is in bestuurlijke functies o.a. als voorzitter actief geweest voor de Vlijmense hockeyclub, Stichting Klachtencommissie Kinderopvang, Stichting de Schroef en is op dit moment actief als bestuursvoorzitter van Stichting Cultureel Centrum De Voorste Venne.

Reacties