Begroting 2022 gemeente Heusden: Grootste uitgaven en inkomsten

Foto: Ad Kraamer

In de jaarlijkse begrotingsvergadering op 11 november 2021 stelde de gemeenteraad de begroting 2022 vast. Hiermee verdeelde de gemeenteraad een totaalbudget van € 126 miljoen. Dit is de laatste begroting van de bestuursperiode 2018-2022. Met deze begroting draagt de gemeenteraad de financiën van de gemeente over aan de volgende gemeenteraad en het volgende college. In een serie artikelen wordt meer over de begroting voor 2022. Dit is het eerste artikel in deze reeks.

Wat betalen de Heusdenaren?
We hebben een rekenvoorbeeld gemaakt op basis van een gemiddeld huishouden van meerdere personen. Dat huishouden betaalt in 2022 € 720,45 aan lokale belastingen en heffingen: € 322,19 aan onroerende zaakbelasting, € 186,34 aan afvalstoffenheffing en € 211,92 aan rioolheffing. In 2021 was dit € 719,20 en in 2020 € 696,88. Dit rekenvoorbeeld en meer informatie over lokale woonlasten vind je op onze begrotingswebsite: Heusden.begroting-2022.nl.

Waar komt het geld verder vandaan?
Via lokale heffingen komt er € 9.516.000 in de gemeentelijke portemonnee, zo’n 7% van de totale begroting. Voorbeelden van lokale heffingen zijn de onroerende zaakbelasting en de hondenbelasting. Ander heffingen, zoals de rioolen afvalstoffenheffing, worden voor die specifieke doelen gebruikt.
Van de Rijksoverheid krijgen we veel meer dan via de lokale heffingen. Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds krijgen we € 64.315.000. Dat is zo’n beetje de helft van onze totale begroting.

Waar geven we geld aan uit?
Met € 44.382.000 geven we met afstand het meeste geld uit aan het sociaal domein. Dat is ongeveer een derde van al onze uitgaven. Het grootste deel van deze uitgaven gaat naar jeugd en uitkeringen (beide ruim 9 miljoen) en kosten voor voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Voorbeelden van deze voorzieningen zijn woon- en vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden. De kleinste uitgave in het sociaal domein is de twee ton voor statushouders. Dat is een half procent van de totale uitgaven binnen het sociaal domein.
Het programma bouwen en wonen is na het sociaal domein onze grootste uitgavenpost met € 18,6 miljoen. Met ruim € 16 miljoen zijn bouwgrondexploitaties – oftewel, woningbouwprojecten – daar onze grootste uitgaven. Voorbeelden zijn De Grassen, Geerpark en Steenenburg.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen