Historisch Heusden: Cultureel centrum De Hoge Braken

Foto: Salha

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat deze aflevering over hetCultureel centrum De Hoge Braken.  Aan dit centrum is een hele historie gekoppeld. Het voormalige gebouw aan de Stationsstraat in Drunen dateert uit 1927 toen het door het R.K. kerkbestuur van de Sint Lambertusparochie gebouwd is als ‘Patronaatsgebouw der Congregatie’.

Een patronaat is een verenigingsgebouw met vele activiteiten voor de jeugd, begeleid door religieuzen. Als zodanig heeft het ook vele jaren dienst gedaan totdat het gebouw in 1944 verbouwd is tot noodkerk. In de bevrijdingsnacht van 4 op 5 november is de St. Lambertuskerk door geallieerd vuurwerk verwoest. Drunen heeft geen kerk meer en van begin 1945 tot in 1955 gebruikt men daarvoor het zo goed mogelijk tot kerk ingerichte patronaatsgebouw. Als in 1955 de nieuwe Sint Lambertuskerk in gebruik genomen wordt, krijgt het gebouw weer de bestemming van gemeenschapsruimte. Op 15 september 1957 wordt de nieuwe naam bekend: De Hoge Braken.

De opening
In 1955 wordt de Stichting MCCD – Maatschappelijk Cultureel Centrum Drunen opgericht en deze Stichting heeft als doel het maatschappelijk en cultureel leven van alle groeperingen in Drunen en Elshout te bevorderen, waardoor o.a. het gebouw De Hoge Braken tot stand is gebracht. Leden van de Stichting zijn: pastoordeken L. Rooijackers, predikant C. Schuurman, M. Lips en G. Vissers. De bedrijven Lips en Vissers steunen de Stichting financieel, samen met de Gemeente Drunen. Voor de exploitatie heeft Stichting MCCD de verantwoordelijkheid overgedragen aan de Jeugdcentrale, een stichting welke zich ten doel stelt het jeugdwerk te steunen. Na een verbouwing wordt het centrum op 22 december 1957 door burgemeester A. Snels geopend. Door Lips wordt dan het gebouw van het R.K. kerkbestuur overgenomen.

De Hoge Braken heeft een grote zaal met ruim 400 stoelen, een foyer met buffet en een toneel van 50 m2. Boven zijn twee vergaderzalen, het balkon en de filmcabine. De R.K. parochiebibliotheek heeft er een eigen ruimte gekregen. De R.K. Instuif wordt opgericht en zij organiseren besloten dans-, film-, toneel- en cabaretavonden voor de oudere jeugd. De Culturele Kring Drunen wordt opgericht en zij maken een jaarprogramma met vele activiteiten als lezingen, concerten, cabaret en toneel.

Op 4 juli 1958 opent burgemeester A. Snels de bioscoop; een volwaardig filmtheater met de meest moderne apparatuur voor filmprojectie. De voorstellingen zijn op woensdag, zaterdag  en zondag (3x).

Uitbreiding
De bezetting van het centrum is heel hoog, waardoor al in maart 1960 besloten wordt aan de oost- of straatzijde een bijzaal van 33×9 meter aan te bouwen. Op 30 december wordt door burgemeester H. Stieger de zaal geopend. De zaal is bestemd voor de vele jeugdactiviteiten als hobbyclubs, balletschool, dansgroepen, jeugdsoos en instuif en waarvoor de filmzaal te groot en dikwijls niet beschikbaar is. Het centrum wordt intensief gebruikt voor vele activiteiten, als: personeelsavonden, concerten, recepties, exposities, danslessen en songfestivals. Dan zijn nog er de jaarlijkse activiteiten als Sinterklaasmiddag, jeugdkermis met fancy-fair, bejaardendag, carnavalsfeest, ONA-nieuwjaarsvoorstelling met de rede van Thomaesvaer en Pieternel. Bijzonder is nog dat in september 1964 de eerste groep van 20 Turkse allochtonen naar Drunen zijn gekomen om bij Lips BV te gaan werken. De eerste nachten zijn zij in dit centrum ondergebracht.

Aankoop van het gebouw
In 1968 besluit Gemeente Drunen het centrum van Lips over te nemen. Er volgt een grote verbouwing en modernisering. De grote zaal krijgt nieuwe stoelen en dat zijn er 478. Zondagmiddag en –avond wordt film gedraaid en andere dagen zijn bestemd voor de omstreeks twintig Drunense verenigingen. De exploitatie wordt nu door de gemeente Drunen zelf gedaan. De heer H. Portier wordt de contactambtenaar en het echtpaar Ch. Lommers beheert het gebouw en pacht het buffet. Op 30 december 1969 opent burgemeester H. Stieger officieel het verbouwde centrum.

Openbare leeszaal en bibliotheek
Gemeente Drunen wil een zo breed mogelijk patroon van voorzieningen en daarvoor wordt op 7 juni 1969 in de voorzaal van het gebouw de openbare leeszaal en bibliotheek gerealiseerd. De bestaande parochiebibliotheek wordt in de nieuwe bibliotheek opgenomen. Tot oktober 1982 hebben zij van de ruimte gebruik gemaakt en zij zijn toen verhuisd naar het nieuwe gebouw in de Rooseveltstraat.

Muziek
Vanaf 1 januari 1970 komt in De Hoge Braken een muziekschool als dependance afdeling Drunen van de Muziekschool Waalwijk. In de loop van dat jaar groeit het aantal leerlingen naar omstreeks 325 en in vier beschikbare lokalen volgen zij de lessen.

Omdat in dat jaar het café Gez. Elshout een andere bestemming heeft gekregen wordt vanaf 1 maart De Hoge Braken ook het verenigingsgebouw voor Harmonie Drunen. Dat heeft maar kort geduurd want in 1972 zijn ze verhuisd naar café De Sport, nu ’t Hart van Drunen.

Hunenhof
Sinds eind jaren zeventig  organiseert de Stichting Bejaardenwerk Drunen en de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) -afd. Drunen aanvankelijk een (wekelijkse) soosmiddag voor ouderen in een zaaltje van De Hoge Braken. De middagen worden slechts matig bezocht, mede door de ongezellige zaal die niet veel mogelijkheden biedt. Door de verhuizing van de bibliotheek komt ruimte beschikbaar en de Stichting Bejaardenwerk en de KBO-Drunen slagen erin om van het gemeentebestuur toestemming te krijgen een “ontmoetingsruimte voor bejaarden” te vestigen. Op 23 december 1982 wordt deze “soos” feestelijk geopend en wordt tevens bekend dat “de soos” Hunenhof zal worden genoemd. De bedenker van deze naam is Chris van Wijck. Na bijna 8 jaren in dit gebouw onderdak te hebben gevonden verhuist de Seniorensociëteit Hunenhof naar ‘De Voorste Venne’.

De sloop
In 1986 besluit Gemeente Drunen de gebouwen van het voormalige automuseum Autotron te kopen. Het gebouw wordt verbouwd tot het cultureel centrum ‘De Voorste Venne’ dat op 14 september 1990 geopend wordt. Dit houdt wel het einde van ‘De Hoge Braken’ in. Het gebouw wordt in 1992 gesloopt en maakt plaats voor een uitbreiding van bejaardencentrum Jacobushof met 36 aanleunwoningen, nu beter bekend als Rooijackerserf.

Bart Beaard

Interieur van de grote zaal van het culturele centrum De Hoge Braken. Collectie SALHA.

De Hoge Braken, Stationsstraat 19, Drunen. Foto aan de straatzijde in 1967. Collectie SALHA.

Openbare leeszaal en bibliotheek in De Hoge Braken. Collectie SALHA.

 Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Volg HeusdenNieuws ook via Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 2500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een mail

Reacties