Landschap & Natuur gemeente Heusden Deel 3

Fotograaf Ad Hartjes gaat voor Heusden.Nieuws de komende tijd op pad en laat zien via zijn camera hoe mooi Landschap & Natuur de gemeente Heusden wel niet heeft. In deel 3 neemt Ad ons mee naar het Gemaal Groenendaal.

Het gemaal Groenendaal is genoemd naar een oude schans (verdedegings werk soort van aarden wal), die gelegen heeft ten oosten van `t Sas. `t Sas was een verbinding over water tussen de Maas, Haarsteeg naar Bokhoven. Aan de Maaszijde stond een `t Sas met een schutsluis (1833 gebouwd door het nieuwe waterschap “De algemene Omkading” ) welke in de oorlog is vernield en niet meer opgebouwd. De schutsluis was maar bescheiden 20 x 5 meter.

De primaire functies van het gemaal zijn peilbeheer en het keren van water. De peilbeheerfunctie van Gemaal Groenendaal bestaat uit het afvoeren van overtollig oppervlaktewater afkomstig van het bemalingsgebied “Groenendaal”, een gebied ter grootte van 3457 ha. van Vught tot Heusden. Het afvoeren van polderwater vindt plaats met een vrij vervalfunctie en een pompfunctie.

Het gemaal heeft twee pompen: één pomp met een capaciteit van 185 m3/min voor bemaling van het Hoge Pand, en één pomp met een capaciteit van 65 m3/min voor bemaling van het Lage Pand. Hiermee is Groenendaal een dubbel gemaal: er zijn twee pompen aanwezig en het water komt vanuit twee afzonderlijke aanstromen: het Hoge Pand en het Lage Pand. De pomp van het Lage Pand kan middels schuiven worden ingezet om het Hoge Pand te bemalen.

De waterkerende functie van Gemaal Groenendaal betreft het keren van Maaswater. Het gemaal is namelijk integraal onderdeel van de primaire kering ter bescherming van dijkring 36 met een wettelijke veiligheidsnorm van 1:1250. Renovatie van het gemaal is noodzakelijk. Uit inspectie en nadere analyses blijkt namelijk dat de bedrijfszekerheid van Gemaal Groenendaal in gevaar is.

Historie:
Het gemaal is gebouwd tijdens de ruilverkaveling Heusden/Vlijmen en in 1964 in gebruik genomen. Voorheen was t gemaal voorzien van twee diesel motoren en in 1990 geëlektrificeerd en voorzien van een nieuwe besturing die op afstand controleerbaar en bedienbaar is via het telemonitoring systeem van het Waterschap Aa en Maas. Verder is toen ook de krooshek reiniger geplaatst en zijn de bestaande pompen gereviseerd.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

 

Reacties