Landschap & Natuur gemeente Heusden Deel 20

Fotograaf Ad Hartjes gaat voor Heusden.Nieuws de komende tijd op pad en laat zien via zijn camera hoe mooi Landschap & Natuur de gemeente Heusden wel niet heeft. In deel 20 zijn de foto’s van Ad visvijver Haverkampen in Vlijmen.

De officiële opening van de visvijver geschiedt op 28 mei 1983. De naam Haverkampen is gekozen omdat het gebied vanouds bekend staat als “de Haverkampen”. De gemeente vindt het een goede zaak om oude perceelsnamen te behouden door middel van naamgeving aan straten, publieke gebouwen enz. Op 22 april 1975 dienen de hengelsportverenigingen Visschers Geduld te Nieuwkuijk, de Hut te Vlijmen en Haarsteeg te Haarsteeg een verzoek in bij het College van Burgemeester en Wethouders van Vlijmen voor de aanleg van nieuw viswater.
Als reden wordt aangegeven dat er in de gemeente kwalitatief onvoldoende en rustig viswater aanwezig is.

Het gemeentebestuur geeft hieraan gehoor en komt in september 1975 met een eerste advies.
De uitgangspunten zijn dat de twee bestaande wieltjes, gezien het bijzondere karakter ervan, in stand moeten worden gehouden en de dijkglooiing met de daaraan gelegen bijzondere verkaveling moet worden gehandhaafd.
Tevens wordt aangegeven dat de bovenlaag van de gronden weinig humus bevat en daardoor als cultuurgrond minder geschikt is.
Het uit te graven witte zand, dat kan worden verkocht, ligt op een diepte van 50 tot 80 centimeter.
Op 24 maart 1980 wordt in de gemeenteraad van Vlijmen een krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van een uitvoeringsgereed plan voor de aanleg van een visvijver.
Op 15 september 1980 wordt een tweede krediet van ƒ455.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een visvijver, waarvan voor het graven ƒ265.000, het aanbrengen van de beplanting ƒ98.000 en voor diverse overige werkzaamheden ƒ92.000 benodigd is. Tegenover de kosten staat een subsidie van ƒ 222.000, waardoor de gemeente zelf ƒ233.000 dient bij te dragen.

Het plan voorziet in de aanleg van een visvijver met een wateroppervlakte van circa 2 ha en een waterdiepte van ongeveer 2,5 meter.
Bij het ontwerpen van de visvijver heeft centraal gestaan het creëren van een grillig gevormde plas met veel toegankelijke oevers.
De totale oeverlengte bedraagt 1.000 meter. Er wordt een parkeerterrein geprojecteerd voor circa 75 auto′s en een grasstrook van 10 meter rondom de vijver, onderbroken door beplanting tot aan de waterlijn. Verder wordt passende struikbeplanting aangebracht met plaatselijk een groepje bomen.
De oever wordt hier en daar voorzien van water en/of rietbeplanting. Langs de oever is geen pad ontworpen. In het ontwerp zijn verder een speel- en ligweide, wandelpaden en picknicksets opgenomen.

De Haverkampen te Vlijmen, ook wel bekend als de visvijver, is een natuurgebied gelegen ten oosten van de Vlijmensedijk tussen de Aardappeldijk (langs de A59) en de Biessertweg. Het gebied dankt zijn ontstaan aan het verzoek van diverse visverenigingen aan de gemeente  naar kwalitatief goed en rustig viswater.
De gemeente gaf hieraan gehoor en legde een visvijver met park aan.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws. Wist u dat wij iedere morgen bijna 2500 nieuwsbrieven verzenden.

 

Reacties