Landschap & Natuur gemeente Heusden Deel 38

Fotograaf Ad Hartjes gaat voor Heusden.Nieuws de komende tijd op pad en laat zien via zijn camera hoe mooi Landschap & Natuur de gemeente Heusden wel niet heeft. In deel 38 zijn de foto’s gemaakt door Ad bij de Moerputten in de regen waar het water in de lange put nog steeds niet op peil is.

Waterschap Aa en Maas heeft De Gement in Vught en de omgeving van het Engelermeer ingericht als waterbergingsgebieden. Deze liggen ten westen van ’s-Hertogenbosch en beschermen de provinciale hoofdstad tegen hoogwater. De natuur rond de stad kreeg hierdoor ook een impuls. Het project kreeg de naam HoWaBo. Dat staat voor Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch. Het water van de Moerputten “De Lange Put” is een geheel afgesloten systeem. Dit kan echter wel gekoppeld worden aan het Vlijmens Ven d.m.v. duikers met afsluiters.

Het idee hier achter is dat er geen gebiedsvreemd water in de lange put komt als dit niet nodig is. Wel kan dit natuurgebied ingezet worden als het echt noodzakelijk is en gekoppeld worden aan het waterbergingsgebied. Het systeem wordt op natuurlijke wijze aangevuld met kwelwater vanuit het Kempisch plateau en lokale zandruggen waardoor dit kwelwater heel zuiver is.

Van oorsprong was dit een heel nat gebied dat niet geschikt was voor landbouw. Door de ruilverkaveling in de jaren `60 daalde de grondwaterstanden met meer dan een meter en de toestroom van kwelwater van het Kempisch Plateau en meer nabij gelegen zandruggen nam sterk af door waterwinning. Door de lagere waterstanden in de omgeving lijden de natuurreservaten Moerputten en het Bossche Broek onder verdroging en verzuring.

Met de inrichting van het waterbergingsgebied is ook de waterstand in de omgeving verhoogd wat ten goede komt aan de natuur ontwikkeling.

Het waterbergingsgebied omvat delen van De Gement in Vught, Vlijmens Ven en de Biessert polder. Ook de omgeving van het Engelermeer, aan de noordzijde van de A59, is onderdeel van de waterberging. Het projectgebied heeft overlap met het gebied van de Natte Natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws. Wist u dat wij iedere morgen bijna 2500 nieuwsbrieven verzenden.

Reacties

Cookieinstellingen