Luchtkwaliteit: Stookalert van het RIVM

Foto: NMVH

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden is gestart met twee projecten: Luchtkwaliteit en Dorpsnatuur. In samenwerking met Heusden.Nieuws worden deze projecten uitgelicht en in deel 14 van Luchtkwaliteit: Stookalert van het RIVM

Hout stoken zorgt voor fijnstof en dat is schadelijk voor de gezondheid van omwonenden én de stoker zelf. Wanneer de open haard of houtkachel een uur brandt, brengt dat vijf eer meer fijnstof in de lucht dan een uur autorijden. Het verkeer veroorzaakt minder fijnstof in de lucht; steeds meer voertuigen hebben namelijk een roetfilter of zijn elektrisch. Ook denkt men ten onrechte dat de industrie, lucht- en scheepvaart en elektriciteitscentrales veel grotere fijnstofbronnen zijn dan huishoudens die hout stoken.

De rook die vrijkomt bij het stoken van hout is ongezond. De rook bevat schadelijk stoffen zoals fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. De houtrook is voor iedereen ongezond. Maar vooral kwetsbare groepen kunnen last hebben van de rook: mensen met een long-, hart- of vaatziekte, ouderen en kleine kinderen. Hoe meer luchtverontreiniging, hoe groter de kans dat mensen gezondheidsklachten krijgen.

Bij ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en/of mist, blijft houtrook langer hangen. De lucht wordt dan slecht ververst. En houtrook kan bestaande luchtvervuiling verergeren, er is dan sprake van smog.

In het geval van smog door fijnstof geeft het RIVM een stookalert af. Met een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken. Het stookalert van het RIVM is gebaseerd op de weersverwachting van het KNMI. U kunt zich ook aanmelden als abonnee. U ontvangt dan een e-mail als er een stookalert wordt afgegeven. Kijk op rivm.nl/stookalert voor alle informatie over het stookalert en om u aan te melden

Kijk voor de actuele smogsituatie in Nederland op de website van het landelijk luchtmeetnet https://www.luchtmeetnet.nl/. Meer informatie over smog vindt u op de website van het RIVM.

Wanneer u minder uw open haard of houtkachel gebruikt, levert dat al een belangrijke bijdrage aan schonere lucht. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden pleit voor stokers die B.O.S. zijn! Bewust van de Omgeving Stokers.

U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt.php. De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren. Ga voor meer informatie naar onze website http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.php

 

Cookieinstellingen