Luchtkwaliteit: Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden ontvangt 133 meldingen

Foto: NMVH

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden is gestart met twee projecten: Luchtkwaliteit en Dorpsnatuur. In samenwerking met Heusden.Nieuws worden deze projecten uitgelicht en in deel 21 van Luchtkwaliteit. Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden ontvangt 133 meldingen

De werkgroep Luchtkwaliteit van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren. Eerste actie was om de problemen op het gebied van luchtkwaliteit in de gemeente Heusden in kaart te brengen. Hiervoor is sinds 28 oktober 2020 een Meldpunt Luchtkwaliteit online op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt.php . De resultaten van het eerste half jaar laat zien dat dat het Meldpunt voorziet in een behoefte: er werden 133 meldingen ontvangen. Naast het Meldpunt verschaft de Werkgroep informatie over verantwoord stoken. Daartoe zijn het afgelopen halfjaar 20 berichten gepubliceerd; deze zijn terug te vinden op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.php .

Het meldpunt ontving in het afgelopen half jaar 133 meldingen van 70 verschillende adressen. De meeste meld-adressen lagen in Venne-West in Drunen (19 adressen). In de Vijfhoeven in Vlijmen waren er 14 adressen met overlast, en in Venne-Oost in Drunen 10. Daarna volgden Nieuwkuijk met zeven en Braken-West in Drunen met vijf adressen. Van de 70 meld-adressen deden er 17 meer dan één melding. Het totaal aantal meldingen was het hoogst in Drunen Venne-West (50), Vlijmen-Vijfhoeven (26) en Drunen-Venne-Oost (17). De niet vermelde wijken en dorpen in Heusden resulteerden in minder dan drie meldingen; daarom konden daar geen betrouwbare conclusies aan verbonden worden.

De meer dan tien meld-adressen in Venne-West, Venne-Oost en Vijfhoeven zijn goed verdeeld over deze. Ook in Braken-West en Nieuwkuijk liggen de adressen goed verdeeld. Het aantal meld-adressen en de verspreiding is voldoende groot om een redelijk betrouwbaar beeld van de overlast van houtstook in de gemeente Heusden te geven.

De wijken en dorpen verschillen in inwoneraantal. Daarom zijn de resultaten ook uitgedrukt per inwoner. Het aantal meld-adressen per inwoner is het hoogst in Venne-West en in Nieuwkuijk, met respectievelijk 3.4 en 3.3 meld-adressen per duizend inwoners. De overige wijken en dorpen scoren alle tussen een en twee meld-adressen per 1000 inwoners. Het totaal aantal meldingen per inwoner is het hoogst in Venne-West, bijna negen per duizend inwoners. De overige wijken en dorpen lagen tussen een en vier meldingen per duizend inwoners.

Het aantal meldingen per meld-adres varieert van een tot 2.7. Meer dan twee meldingen per adres vinden we in Venne-West en Oudheusden. Meerdere meldingen per meld-adres zijn te verklaren: bij een andere windrichting kan een andere bron overlast gaan geven! Van de in totaal 133 meldingen werden verreweg de meeste (101) veroorzaakt door houtstook binnenshuis.

Rook en stank in huis, voornamelijk in de slaapkamer, is de meest gehoorde klacht. Meer dan de helft van de melders geeft aan dat er sprake is van overlast van rook en stank die regelmatig tot bijna altijd voorkomt. Dat ‘houtstook-binnen’ de meeste gemelde oorzaak is, zal te maken hebben met periode waarover de meldingen zijn ontvangen. Dit was laat najaar – winter – vroeg voorjaar. Omdat het voorjaar dit keer aan de koele kant was, zal een belangrijke reden zijn voor het kleine aantallen meldingen voor ‘houtstook-buiten’.

Zoals verwacht ervaren de bewoners de meeste overlast ’s avonds. Omdat rook in huis vaak blijft hangen, loopt die overlast door in de nacht.
Het aantal meldingen naar windsterkte is het hoogst bij Windkracht 2. Ook Windkracht 3 en 4 scoren nog vrij hoog. Er zijn geen meldingen boven Windkracht 4.

Op basis van deze resultaten zal de Werkgroep aanbevelingen uitwerken en bespreken met de gemeente. We laten onze inwoners niet in de vuile lucht staan.

U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt.php. De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Ga voor meer informatie naar www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.php .

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Volg HeusdenNieuws ook via Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 2500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen