Langstraat wil meer toeristen trekken

Foto: Heusden

De gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk willen meer toeristen en recreanten naar De Langstraat trekken. Daar is een meer uniforme gebiedspromotie voor nodig en meer samenwerking tussen de toeristische bureaus. Een kwartiermaker gaat onderzoeken hoe dit het beste kan gebeuren. Dit besloten de colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten op dinsdag 8 maart 2016.

De Langstraat biedt bewoners en bezoekers veel: monumenten, musea, natuurschoon, waterrecreatie, familieattracties, bijzondere evenementen en een uitgebreid winkelaanbod. Maar de informatie over de streek wordt vrij versnipperd aangeboden. Daarom bestaat er behoefte aan gezamenlijke, sterke gebiedsmarketing. Met als doel: meer toeristen en recreanten trekken.

Samen sterker
De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk werken al op diverse beleidsterreinen samen. In het Economisch Programma De Langstraat beschrijven ze het sterke toeristische profiel voor de regio en hun gezamenlijke ambities. De gemeente Dongen sluit zich daar nu bij aan.

Met deze stap bundelen de vier gemeenten de krachten op toeristisch gebied verder. Dat moet leiden tot een eenduidige, sterke gebiedsmarketing voor De Langstraat met ruimte voor de marketing van de afzonderlijke gemeenten en kernen. Zo wil De Langstraat als één gebied aanhaken bij ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant en in de provincie.

Planning
Een kwartiermaker onderzoekt hoe de gemeenten dat allemaal het beste kunnen doen. Ook kijkt de kwartiermaker hoe het toeristisch, recreatief en cultureel aanbod in De Langstraat kan worden versterkt. De kwartiermaker begint in het tweede kwartaal van 2016. Naar verwachting ligt er eind 2016 een plan van aanpak. Het jaar 2017 wordt beschouwd als een overgangsperiode. De nieuwe manier van werken begint in januari 2018.

Huidige situatie
In de huidige situatie is het Heusdens Buro voor Toerisme (HBT) verantwoordelijk voor de toeristische profilering van de gemeente Heusden. Binnen de gemeente Loon op Zand is VVV Kaatsheuvel-Loon op Zand-De Moer (KLM) actief. In de gemeenten Waalwijk en Dongen zijn Uitpunten gevestigd die zorgen voor de informatievoorziening richting de bezoekers en inwoners. In Dongen is daarnaast ook in museum De Looierij een informatiepunt ingericht. De vier gemeenten streven naar een professionele en efficiënte communicatie om het gebied nog sterker te profileren.

Reacties