Bibliotheek Heusden zoekt bestuurslid

Foto: Biblilotheek Heusden

Bibliotheek Heusden is op zoek naar een bestuurslid die maatschappelijk verbonden is aan de regio. Een visie hebben op de maatschappelijke ontwikkelingen en affiniteit hebben met de bibliotheek. Interesse onderstaande de vacature.

Wij zijn een ambitieuze bibliotheek organisatie met vestigingen in Drunen, Heusden en Vlijmen. De bibliotheek wil een klantgerichte, professionele organisatie zijn, waarbij gastvrijheid en kwaliteit van dienstverlening centraal staan.

De organisatie is sterk in verandering en transformeert van traditionele bibliotheek naar de bibliotheek als ontmoetingsplaats van de gemeenschap. Naast het boek vindt een scala aan activiteiten plaats die de ontmoeting tussen mensen bevorderen en de verbeeldingskracht en kennis vergroten. We denken aan een ochtendbespreking van de krant; de dokter vertelt, thema avonden, huiswerkbegeleiding, flexplekken voor start ups, schrijfcursussen, de burgemeester geeft antwoord een Taalhuis voor laaggeletterden. Het werkgebied van bibliotheek Heusden omvat 43.000 inwoners. Circa 24% van de bevolking is ingeschreven bij de Bibliotheek.

De Bibliotheek Heusden is een zelfstandige stichting onder leiding van een directeur met een team van 15 medewerkers en 35 vrijwilligers. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Het huidige bestuur heeft 4 leden en vervult de bestuurszetels. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van 1 van onze leden is er 1 vacature ontstaan in het bestuur en zijn wij op zoek naar enthousiast bestuurslid.

Het bestuur
Wij zijn een enthousiaste groep bestuurders en leveren met de bibliotheek een bijdrage aan de ontwikkeling van taal en verbeeldingskracht van de inwoners in de gemeente Heusden. Onze rol is om als ambassadeur de positie van de bibliotheek in het lokale en gemeentelijk netwerk te versterken. We sparren met de directeur en het team van de Bibliotheek over de thema’s die ertoe doen. Verder houden we toezicht op het functioneren van de organisatie en vervullen de werkgeversrol voor de directeur. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de bibliotheek en het bestuur heeft de bestuursrol op afstand. De actuele thema’s die ons bezighouden zijn de toekomstige rol van de bibliotheek (strategie), de vernieuwing van het dienstenpakket en de vestigingen, de samenwerking met partners en de gemeente en de financiële prestaties. We vergaderen gemiddeld 8 keer per jaar.

Wij zijn op zoek naar:
Enthousiaste bestuursleden die maatschappelijk verbonden zijn aan de regio. Een visie hebben op de maatschappelijke ontwikkelingen en affiniteit hebben met de bibliotheek. Om een goede balans en kennis inbreng te hebben in het bestuur is expertise op het gebied van financiële dienstverlening en/of bestuur in de publieke sector een pré. Het betreft een onbezoldigde functie.

Informatie en sollicitatie: ·
Meer informatie over de vacature: Nicole Hermans, secretaris bestuur (0651592565) · Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.bibliotheekheusden.nl · Sollicitaties ontvangen wij graag op ons emailadres: [email protected]

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

Reacties