Wat doet Buurt Bestuurt Geerpark

Een bijzondere woonwijk Geerpark in Vlijmen en waar de eerste bewoners zich al prima thuis voelen. Daarom maakt Heusden Nieuws samen met Wil Gulpen (bewoner van Geerpark) en de gemeente Heusden  een serie artikelen over de duurzame wijk Geerpark.Graag willen wij Buurt Bestuurt Geerpark aan je voorstellen, maar eerst zullen we vertellen waar Buurt Bestuurt voor staat.

Binnen de gemeente Heusden begint het begrip Buurt Bestuurt steeds verder te groeien. Op het moment van schrijven zijn er al 10 Buurt Bestuurt gerealiseerd binnen de dorpskernen zoals bijvoorbeeld o.a. Nieuwkuijk, Elshout, Vliedberg, Drunen Venne-oost en Oudheusden.

Steeds meer bewoners willen meedenken en meebeslissen over zaken die hun eigen woon- en leefomgeving betreffen. Ze willen met de gemeente en andere professionals in gesprek over hoe het gaat in de wijk. Ook steken ze met z’n allen regelmatig de handen uit de mouwen om het wonen en leven in de wijk nog beter maken. In steeds meer kernen in de gemeente ontstaat dus deze buurtbeweging.

Door mee te doen en mee te maken kunnen inwoners samen beslissen over wat beter kan in de wijk en hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Waar nodig krijgt deze beweging ondersteuning van de gemeente of andere professionals in de wijk zoals de politie, de woningcorporatie of het welzijnswerk.

Niet alle zaken die worden aangedragen kunnen tegelijkertijd worden opgepakt of uitgevoerd, maar de bewoners bepalen wel de prioriteit.

Bij Buurt Bestuurt mag het overal over gaan. Sommige vraagstukken van een wijk of kern gaan over actuele zaken, sommige zijn meer gericht op het toekomstbestendig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de voorzieningen in de wijk, duurzaamheid, de openbare ruimte of aan veiligheid. Ook de zorg voor ouderen en de jeugd in de wijk zijn onderwerpen waar de gemeente graag met ons over praat en samen met Buurt Bestuurt werk van maakt. In een aantal gevallen kan het zijn dat het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad een besluit moet nemen.

Als Buurt Bestuurt Geerpark hebben we de volgende doelstelling: streven naar een vitale, veilige en sociale wijk, waar de voorzieningen van een goed niveau en voldoende aanwezig zijn en blijven. Wat we willen bereiken is dat de bewoners van Geerpark zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk. Dat zij betrokken zijn bij en invloed hebben op hun eigen buurt.

Buurt Bestuurt streeft er naar om ongeveer twee vertegenwoordigers van elk deelgebied te kunnen verwelkomen.  Op www.geerpark.nl/buurtbestuurt zie je wie dat op dit moment zijn.

Wat heeft Buurt Bestuurt Geerpark tot nu toe al bereikt?

In november 2017 kwamen er enkele bewoners en team Geerpark samen om na te denken over de opzet van een buurtvereniging. Dit was het startsignaal voor de realisatie van Buurt Bestuurt Geerpark. In februari 2018 kwam er een vervolgbijeenkomst om de opzet verder te gaan bepalen.

Gezien het feit dat Geerpark uiteindelijk uit ongeveer 800 woningen zal bestaan werd al snel duidelijk dat festiviteiten over gelaten moesten worden aan de initiatieven per wijkdeel, bijv. Morgen I, Goede Morgen, Morgen II, Hof van Morgen etc.

Binnen de website van www.geerpark.nl kwam er subpagina www.geerpark.nl/buurtbestuurt. Via deze pagina en de facebookpagina van Geerpark was de eerste digitale communicatie een feit. Uiteindelijk heeft Buurt Bestuurt Geerpark sinds januari 2019 een eigen Facebookpagina waar de bewoners en toekomstige bewoners geïnformeerd worden over de zaken waarvoor het initiatief bij Buurt Bestuurt ligt. Ben je een (toekomstige) bewoner like dan onze pagina zodat je als eerste onze nieuwtjes kunt lezen. Zie https://www.facebook.com/buurtbestuurtgeerpark.

Een van de eerste activiteiten die werd gerealiseerd was deelname aan de landelijke Opschoondag op 21 april 2018. Hier kunnen we spreken van een succes en in het tweede jaar was er een nog grotere opkomst om het Geerpark gezamenlijk op te ruimen. Zeker de moeite waard om te vertellen is dat, naast inwoners, wooncorporatie Woonveste en gemeenten, vanuit de projectontwikkelaars ook handjes aanwezig waren om er samen een succes van te maken.

Buurt Bestuurt Geerpark bestaat natuurlijk nog maar kort. Het eerste jaar was vooral een jaar van kennismaken met je gesprekspartners en opbouwen van het netwerk.

We proberen intermediair te zijn tussen de bewoners en de gemeente. Inventarisatie van problemen leverde een aantal belangrijke onderwerpen op: de snelheid waarmee gereden wordt, dus de verkeersveiligheid, en de voorzieningen voor hondenbezitters.

Het overleg met de gemeente is steeds beter geworden; we vinden veelal een luisterend oor. In praktische zin heeft dat bijvoorbeeld geleid tot de drempels in de weg van de hoofdontsluiting. Daarmee is het toch weer veiliger geworden. Ook hebben de gesprekken met de gemeente geleid tot het plaatsen van de verkeers-smiley op de Priemsteeg om te inventariseren hoe groot de problematiek is omtrent het snelle verkeer op deze 30 km weg. Aangezien dit onderzoek nog pril is zijn er nog geen conclusies en vervolgstappen besproken. Ook de snelheid binnen het park heeft natuurlijk de volle aandacht en staat in het actieplan voor de komende tijd.

Een zeer geslaagd evenement was de druk bezochte kersthappening: Santa comes to Geerpark. Een gelegenheid die zowel voor kinderen als voor volwassenen geslaagd te noemen is. We hebben daar weer gelegenheid geboden om in een gezellige sfeer je nieuwe buren te ontmoeten en dat was de bedoeling.

Ook is er aandacht voor de voorzieningen voor honden, de afvalbakken en mogelijk een uitrenveld. In een gesprek met de aanwezige bewoners, vertegenwoordiging vanuit Buurt Bestuurt en een vertegenwoordiging vanuit de gemeente zijn de eerste stappen genomen die binnenkort zichtbaar zullen zijn voor de bewoners, maar ook voor de vele bezoekers van ons mooie park. Het voormalige buitengebied wordt binnenkort onderdeel van de bebouwde kom met alle regels die daar aan vast zitten. Deze regels zorgen voor een veilig maar ook een schoon Geerpark.

Buurt Bestuurt heeft ook mee mogen praten en denken omtrent de inrichting van het park. Terug te zien in een mooie, duurzaam ingerichte speeltuin en last but not least de realisatie van Morgenland, het informatiecentrum naast de speeltuin. Morgenland wordt gebruikt door o.a. de Bosbessenschool en Buurt Bestuurt Geerpark.

Natuurlijk is er nog een hoop te doen en daarvoor heeft Buurt Bestuurt Geerpark de hulp nodig van de bewoners van Geerpark. We zoeken mensen die mee willen denken in het bestuur, maar ook mensen die graag hand- en spandiensten willen verlenen bij activiteiten die georganiseerd zullen gaan worden. Woon je al op Geerpark of kom je er binnenkort wonen dan kun je nu al actief meedenken en je aansluiten. De leden komen ongeveer elke zes weken bij elkaar om de onderwerpen te bespreken en de acties te volgen.

Heb je daar als (toekomstige) bewoner zin in neem dan contact met op met een van de leden of via een e mail aan [email protected]

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

Reacties