Verbroedering en jubileum

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: Gilde St Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk

Zondag 8 september mocht Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk, te samen met een aantal overige gilden uit de Langstraat en een afvaardiging van de NBFS te gast zijn bij het Sint Catharina gilde uit Vlijmen. Immers zij vierden vandaag hun 550 jarig bestaan De dag ving aan met een ontvangst van alle gildebroeders en zusters met koffie en cake.

Hierna werd vanuit het feestterrein “De Moerputten” een korte tocht gelopen naar de kerk in Vlijmen. Mooi was om te zien hoe de kleurrijke stoet  naar voornoemde kerk koerste. De dienst werd voorgegaan door Pastoor David Lebrun, die tijdens de dienst refereerde aan de sociale, culturele en spirituele binding die de gilden tot de dag van vandaag onderhouden met de Rooms Katholieke kerk. Aan het einde van de dienst werd de “Eed van trouw” herzien en werd een vendelgroet gebracht op het voor terrein van de kerk.

 

 

Hierna werd de “Erewijn” aangeboden. De Burgemeester Willemijn van Hees richtte een woord tot de hoofdman en de leden van het jubilerende gilde, waarin zij net als de pastoor refereerde aan de belangrijke taak die gilden vervullen in het sociale verkeer. Na deze activiteiten ging de tocht in omgekeerde volgorde naar het feestterrein waar we werden vergast op koffie en broodjes, waarna de boom werd gevrijd en een aanvang gemaakt werd met de wedstrijden. Rond 17:00uur was de prijsuitreiking waarna er nog een gezellige nazit was, bij de klok van 19.30 uur werd het feest afgesloten.

Het organiserende jubilerende gilde kan mede dankzij de geweldige opkomst en de medewerking van de weergoden terugkijken op een geslaagd jubileumfeest.

Een woord van dank gaat van hieruit naar het Catharina gilde en wij als het Sint Joris Gilde wensen hun nog een geweldige toekomst.

Namens het gilde
ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt
Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk
Public Relations en 1e Jonge Deken

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

 

 

Reacties