Terugblik op het 1e half jaar van 2019

Foto: Wil Gulpen Fotografie

Geerpark is een wijk in ontwikkeling waar van alles gebeurt. Je ziet de wijk steeds meer groeien. Op dit moment zijn er al circa 320 woningen bewoond van de +/- 800 woningen die uiteindelijk gerealiseerd worden. Steeds meer inwoners kunnen genieten van deze duurzame plek en elkaar ontmoeten. Dit kan onder andere in de openbare ruimte die flink vorm heeft gekregen. Het park is ingericht en Morgenland heeft op 22 maart de deuren feestelijk geopend. Recent is ook de Waterslinger afgerond.

Goede Morgen
Deelgebied Goede Morgen (tussen Morgen 1 en het park) krijgt meer en meer vorm. Fase 1 is net voor de bouwvakantie volledig opgeleverd. Maar liefst 56 huurwoningen voor Wooncorporatie Woonveste, 8 vrije sector huurwoningen en 42 projectbouwwoningen zijn gerealiseerd. Het mooie is dat in deze jonge, nieuwe wijk ook weer aandacht was voor levensloopbestendige woningen, zowel koop als huur. En alle woningen zijn nul-op-de-meter, net als in heel Goede Morgen.

De bouwvoorbereidingen voor Goede Morgen fase 2 zijn ook al opgestart. Daar worden 53 mooie woningen gerealiseerd waarvan 7 patiobungalows. Sinds de bouwvakantie wordt er hard gewerkt om dit gedeelte van de wijk te realiseren. Op 2 woningen na zijn ze allemaal verkocht.

Maar ook in Goede Morgen fase 3 wordt er vooruitgang geboekt. Woonveste is enkele maanden geleden daar gestart met de realisatie van 15 woningen. Daarnaast nadert daar het hoogste punt bij de bouw van 7 koopwoningen (allemaal verkocht). Voor Goede Morgen fase 4 (24 woningen) is de verkoop gestart en meer dan de helft is al verkocht.

Samenbouwen in Tot Morgen
Op 14 februari werden de handtekeningen gezet onder de koopovereenkomst waarmee zestien koopwoningen gerealiseerd kunnen worden in deelgebied Tot Morgen, ten noorden van het centrale park. Het initiatief is genomen door Betaalbaar Wonen Heusden (BWH). Zij hebben voor dit project de vereniging ‘SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK’ opgericht. Het project bestaat uit 8 rijwoningen en 8 patiobungalows. Het bijzondere is dat toekomstige bewoners (binnen een aantal kaders) zelf hun woning hebben samengesteld; een vorm van co-creatie. Daarnaast worden de woningen als Nul-op-de-meter uitgevoerd. Inmiddels zijn de woningontwerpen definitief en is de omgevingsvergunning aangevraagd. Op dit moment zijn alle woningen geopteerd of gereserveerd. De verwachting is dat begin 2020 met de bouw wordt gestart.

Zelfbouwers
In Geerpark wordt ook volop zelf gebouwd op de vrije kavels. Tot nu toe zijn er in Geerpark 74 vrije kavels. Daarvan zijn er 58 verkocht en 16 gereserveerd. Waarschijnlijk ligt het aantal dat al is opgeleverd en bewoond rond de 30.

Morgenrood
Voor deelgebied Morgenrood zijn op 3 juli de plannen voor dit nieuwe deelgebied tijdens een inloopavond voor bewoners toegelicht. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Inwoners konden al meedenken over de nieuwe straatnamen.

 

De Waterslinger is af
Van de problematiek van alle wateropgaven in Vlijmen-Noord is een kans gemaakt en een watersysteem ontwikkeld dat je nergens in Nederland op deze schaal vindt. Onlangs werd er een mijlpaal bereikt: de waterslinger in Geerpark is af! Wij konden er als bewoner natuurlijk al van genieten, maar nu stroomt overal het water door de wijk. Een fijne plek waar je lekker kunt banjeren en schaatsen. Tot aan je eigen voordeur. Op 17 juli hebben Thomas Jansen en Bas Janssen  tijdens een  zomeravondwandeling langs deze Waterslinger uitleg gegeven over het concept. Bekijk via deze link de video om van dit moois te kunnen genieten met uitleg.

https://geerpark.nl/wp-content/uploads/2019/07/GP_SUBS.mp4?_=1

Genieten in het park
Team Geerpark heeft er samen met de bewoners lang naar toegewerkt en dit voorjaar was het zo ver: het park van Geerpark is zo goed als gereed. Wat is het park een fijne plek om naar buiten te gaan en van het groen te genieten! Met de fleurige boomgaard, de gave speeltoestellen en het Blotevoetenpad dat je zintuigen prikkelt. De bewoners van het informatiecentrum, o.a. Scala, Woonveste en Buurt Bestuurt Geerpark, kregen 22 maart de sleutel om de mooie, maar vooral goed functioneel ingerichte, ruimte gezamenlijk te kunnen gebruiken. Het informatiecentrum heeft de naam Morgenland gekregen en wordt ook regelmatig gebruikt als centraal punt om informatie te delen maar ook zaken te bespreken met de wijk en potentiële wijkbewoners. Geerpark werd tijdens de Boomfeestdag ook nóg groener.

Bewoners in actie
Ook Buurt Bestuurt is het afgelopen half jaar actief geweest binnen Geerpark. Een dertigtal mensen waren tijdens de Landelijke Opschoondag aanwezig om samen met Buurt Bestuurt uitvoering te geven aan de kreet “Samen houden we Geerpark schoon”. Ook was er veel inzet om het informatiecentrum Morgenland functioneel in te richten en te kunnen gaan gebruiken. Wat is dat goed verlopen en wat zijn we blij met het resultaat. Een schoon Geerpark, daar wordt iedereen blij van. Buurt Bestuurt vroeg daarom dit half jaar ook aandacht voor het opruimen van hondenpoep en het aanlijnen van honden. Tijdens een informatieavond is met bewoners  gesproken over welke maatregelen we kunnen realiseren om deze problematiek op te lossen. Een van de bewoners heeft een rondje met haar hond en een medewerker van de gemeente gelopen om te bekijken waar er nu hondenpoepcontainers staan en of dit voldoende is en waar er bij moeten komen. Net voor de zomer zijn er 2 extra geplaatst en na de zomer komen er nog 3 bij. In februari heeft het college van Heusden ook voorgenomen om nieuwe komgrenzen vast te stellen. Daarmee komt Geerpark straks binnen de bebouwde kom en wordt het ook makkelijker om dit probleem aan te pakken. Buurt Bestuurt blijft actief en hoopt dat meerdere bewoners zich aanmelden als medewerker of vrijwilliger tijdens hun activiteiten. Kortom er is een hoop gebeurt in Geerpark dat Geerpark steeds verder zal gaan groeien en dat bewoners met elkaar en van elkaar kunnen genieten in deze mooie duurzame woonomgeving.

 

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

Reacties