Jaarlijkse koor- en samenzangavond in de Grote kerk Heusden

Foto: Koor en samenzang

Op zaterdagavond 9 november wordt er de jaarlijkse koor- en samenzangavond in de Grote kerk te Heusden gehouden. De aanvang van het concert in de Grote kerk te Heusden is om 19:30 uur. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de evangelisatiepost in Tilburg. U bent van harte welkom in de Grote kerk op de Burchtstraat 2 te Heusden.

Medewerkenden concert Grote kerk te Heusden
Aan het concert in de Grote kerk te Heusden wordt medewerking verleend door het jongerenkoor Cantilena uit Werkendam onder leiding van Peter Wildeman. Hun organist is Willem Boer. Daarnaast hoopt het ‘s-Gravelduins Mannenkoor De Lofzang  onder leiding van Dick de Jong medewerking te verlenen. Hier speelt Arthur de Jong het orgel. De opening en  meditatie wordt gehouden door  Evangelist H.J. van den Boogaart.

Over het ‘s Gravelduins Mannenkoor De Lofzang
Op 13 december 1990 werd het Chr. ‘s Grevelduins Mannenkoor “De Lofzang” opgericht. Vooraf waren een vijftal personen bij elkaar gekomen om tot de oprichting van een mannenkoor te komen. Na een aantal weken van onderzoek was de datum aangebroken. Het was spannend. Zou het lukken? Tot vreugde van de oprichters kwamen er een 30-tal personen opdagen.

Een voorlopig bestuur werd uit de initiatiefnemers gevormd. Als dirigent werd de heer Kees van der Steenhoven uit Wijk en Aalburg benoemd. Geld werd ons via een lening verstrekt en konden we gaan beginnen met de repetities. We begonnen in gebouw “De Wijngaard” wat ons toen gratis ter beschikking werd gesteld.

Op 5 februari 1991 werd de eerste repetitieavond gehouden. Er waren 28 mannen aanwezig. Daarna groeide het koor. Voor velen onwennig, want de meeste zangers hadden nog nooit in een koor gezongen. De dirigent heeft veel geduld moeten opbrengen om alles enigszins op zang te laten gelijken. Het koor werd steeds groter. Vooral een ledenaanwas van de “overkant” van de Maas deed het koor groeien, zodat het koor naar een aantal van 75 leden groeide. Momenteel heeft het koor 58 leden. Een mooi aantal. We streven er echter naar om het ledenaantal uit te breiden. Gezien de goede sfeer is het fijn om bezig te zijn met zingen van psalmen en geestelijke liederen.

Kees van der Steenhoven bleef onze dirigent tot 2002, dus een periode van 11 jaar. Door de verhuizing naar Zeeland werd het moeilijk om wekelijks naar Sprang- Capelle te komen. Zijn opvolger is Dick de Jong uit Hardinxveld- Giessendam.

Inmiddels hebben we samen met Dick de Jong herdacht dat hij al weer 12,5 jaar dirigent is van ons koor. 16 december 2014 was er voor alle leden een gebakje en voor Dick een dikke bos bloemen.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

 

Reacties