Nieuwe bestuurssamenstelling Heemkundekring Onsenoort

Dinsdagavond was er goed bezochte jaarvergadering van de Heemkundekring Onsenoort, Er waren op deze avond in Restaurant en Partycentrum  de Remise in Drunen ruim 80 personen aanwezig. Er zijn door het bestuur drie nieuwe bestuursleden voorgesteld en door de verenging unaniem gekozen in het bestuur.

Hierbij de nieuwe bestuurssamenstelling en takenverdeling
Adrie Verboord – voorzitter
Gien van Wijk – vicevoorzitter
Jan van Gils – secretaris (nw)
Frank Velthuizen – penningmeester
Adrie van Bladel – Huisvesting
Nico Dircksens – Redactie MGT
Frans van Noppen – Kunst en Cultuur
Bas Rietdijk – Archeologie(nw)
Jean-Pierre Beerens – Landschapscultuur(nw)

Er is door de voorzitter Adri Verboord een algemene beschouwing gepresenteerd van het afgelopen jaar met een doorkijkje naar 2020.
De begroting van het nieuwe jaar is uitgelegd door Frank Velthuis en een financieel verslag van het afgelopen jaar werd ook door hem gepresenteerd.
Verder was er veel waardering voor de secretaris-penningmeester Bart Beaard die niet meer herkiesbaar was na 15 jaar zeer productief te zijn geweest in het bestuur en de vereniging. De vereniging groeit nog steeds in leden wat zeer positief is.


Het maandblad Met Ganser Trouw wordt vanaf 1 jan. 2020 in kleur gedrukt met een wat ander opmaak wat als zeer positief wordt ervaren door de leden en een verdienste is van Frans van Noppen.
De drie nieuwe bestuursleden hebben zich voorgesteld en na afloop was er een drankje voor eenieder.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties