Bijplaatsingen van afval en illegale dumpingen

Foto: Natuur & Milieu ver. Heusden

Sinds 2017 wordt het restafval in Heusden niet meer huis-aan-huis ingezameld. We hebben toen het omgekeerd inzamelen ingevoerd. We brengen ons restafval zelf naar een ondergrondse restafvalcontainer. Het GFT-afval, oud papier en PMD-afval worden huis-aan-huis ingezameld. Grof afval breng je naar de Milieustraat.

Bijplaatsingen en illegale dumpingen
De meeste inwoners zijn inmiddels gewend aan deze manier van inzamelen, dit zien we ook terug in de inzamelresultaten. Dit neemt niet weg dat we nog steeds te maken hebben met bijplaatsingen van bijvoorbeeld vuilniszakken bij ondergrondse restafvalcontainers of afval naast de glasbakken dat niet in de glasbak past en hoort. Ook wordt er regelmatig verkeerd afval aangetroffen in de minicontainers voor PMD- en GFT-afval. Behalve het zwerfafval dat we in de openbare ruimte zien liggen, komen we helaas ook vaak illegale dumpingen van allerlei grof afval, zoals bijvoorbeeld bankstellen en autobanden, tegen. Dit is een doorn in het oog van vele inwoners en we treden daar, als het ons lukt om de dader te achterhalen, tegen op door het uitdelen van boetes.

Extra kosten
Het opruimen van zwerfafval, bijplaatsingen en illegale dumpingen kost veel extra werk en daarom ook veel extra geld. Die kosten moeten worden gedekt door de afvalstoffenheffing, waardoor de kans bestaat dat de afvaltarieven uiteindelijk moeten stijgen. Zoals zo vaak geldt hier dan ook het gezegde ‘de goede moeten het met de slechte bekopen’. Dit willen we natuurlijk zoveel als mogelijk voorkomen! Daarom doen wij er ook alles aan om de vervuiler te laten betalen. Een moeilijke klus waarbij wij ook de hulp van onze inwoners nodig hebben. Zie je verdachte situaties, schroom niet en meld dit bij de gemeente Heusden.

Op verkeerd afval in de GFT- of PMD-container staat een boete van 95 euro. Het bijplaatsen van afval bij bijvoorbeeld een ondergrondse container kost je ook 95 euro. Op asociaal gedrag, zoals illegaledumpingen van afval, staat een boete van 140 euro.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

Reacties