Bezoek gedeputeerde en oproep aan veehouders

Foto: Gemeente Heusden

Sinds een week is er een wolf actief in onze gemeente. Het dier doodde tientallen schapen in Hedikhuizen. Op camerabeelden is te zien dat het ook schapen heeft aangevallen in Vlijmen. De beelden die dit oplevert kunnen schokkend zijn en met name voor schapenhouders is dit een zorgelijke situatie. 

Dit leidt tot grote zorgen en veel vragen bij veehouders en inwoners. Vrijdag ontving burgemeester Willemijn van Hees gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van de provincie Noord-Brabant voor een werkbezoek. Ze spraken onder andere met gedupeerde (hobby-)boeren om van hen te horen wat de situatie met de wolf teweeg brengt. De provincie is in deze situatie het bevoegd gezag. Samen met ZLTO, LTO en de gemeente werkt de provincie aan een aanpak. Voor nu is de oproep om zelf zoveel mogelijk te doen om uw eigen vee te beschermen.

Provincie bevoegd gezag
Na het eerste incident heeft de gemeentecontact gezocht met de provincie, omdat die het bevoegde gezag is in deze situatie met een streng beschermde diersoort. Daarbij is het verdoven en verplaatsen van het dier aangedragen als oplossing. De provincie geeft aan hier nu nog niet voor te kiezen, omdat de wolf geen vreemd gedrag vertoont en niet agressief is richting mensen. Bovendien is het moeilijk te bepalen waarheen het dier verplaatst zou moeten worden. Er wordt gewerkt aan een aanpak. De provincie doet dat samen met ZLTO, Zoogdierenvereniging, LTO en de gemeente. Voor nu is de oproep om zoveel mogelijk te doen aan bescherming van vee.

Meer informatie
Bezoek gedeputeerde en oproep aan veehouders (29 mei 2020)
Brief burgemeester aan veehouders (29 mei 2020)
Persbericht provincie Noord-Brabant: Wolf niet laten vestigen (27 mei 2020)
Nieuwsbericht ZLTO: Brabantse wolf in de schijnwerpers (25 mei 2020)
Rijksoverheid: heb ik recht op schadevergoeding als een wolf mijn dieren aanvalt?

Rijksoverheid
Dierenwelzijn wilde dieren en wolven in Nederland
Bekendmaking aanwijzing wolf als beschermde diersoort in Nederland (30 juni 2014)

Provincie Noord-Brabant
Bescherming tegen wolf
Contact
Interprovinciaal Wolvenplan

Bij12: informatie over schade door wolven voorkomen, het melden van schade door wolven en tegemoetkoming bij schade door wolven

– Voor de minimale eisen aan wolfwerende maatregelen is deze norm opgesteld door BIJ12.  Als je hierover vragen hebt, kun je  contact opnemen met Désiré Karelse van BIJ12 via (06) 24163416.
– Indien er schade is kunnen dierhouders dit melden via het nummer van BIJ12: (085) 4862222.

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
Afdeling De Langstraat
Zoogdiervereniging
Zoogdiersoort de wolf
Contact

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

Reacties